Věda, výzkum

 

2. KOLO AGS - VYHLÁŠENÍ

Vytvořeno: 12. 4. 2019
 

VÝSLEDKY AGS 2019

Dne 18. 2. 2019 projednalo vedení UMPRUM projekty předložené do 1. kola Akademické grantové soutěže. Podpořeno bylo 16 projektů v celkové výši 1 451 260,- Kč. Podpořené projekty jsou uvedeny v přiložené tabulce. Jednání se zúčastnil prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., Ing. Jarmila Kemrová, MgA. Radek Sidun, Mgr. Cyril Říha, Ph.D., Mgr. Petr Pelcl a Ing. Iva Basovníková a Mgr. Petr Dvořák jako administrativní podpora.

Vybraní uchazeči budou dále kontaktování e-mailem.

Všem děkujeme za účast v soutěži!

 
Vytvořeno: 18. 2. 2019
 

INFORMACE O VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM V ROCE 2018

V rámci Studentské grantové soutěže pro rok 2018 bylo podpořeno 19 projektů v celkové výši 1 550 000 Kč. Seznam podpořených projektů a přidělený příspěvek jsou obsaženy v příloze.

 

Vytvořeno: 14. 2. 2019
 

VÝSLEDKY SGS 2019

Vytvořeno: 31. 1. 2019
 

Stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Stipendijní programy BTHA:

 - stipendia na letní školy a kurzy němčiny na vysokých školách v Bavorsku,

 - stipendia na studijní pobyty v ČR,

- stipendia na letní školy v ČR,

- stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".

 

 
Vytvořeno: 18. 1. 2019
 

VYHLÁŠENÍ AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA ROK 2019

Vytvořeno: 20. 12. 2018
 

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2019

Vytvořeno: 14. 11. 2018
 

VÝSLEDKY 3. KOLA AGS

Dne 8. 10. 2018 proběhl výběr projektů přihlášených do 3. kola Akademické grantové soutěže pro rok 2018. K podpoře bylo vybráno celkem 10 projektů, které budou v rámci 3. kola AGS plně nebo částečně financovány.

Seznam podpořených projektů najdete v příloze.

Uchazeči, jejichž žádost byla podpořena s podmínkou, budou kontaktování individuálně.

Vytvořeno: 9. 10. 2018
 

VÝSELDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO PROGRAMU POST-DOC/POST-MAG

Do výběrového řízení na jednoleté pracovní pozice v rámci Programu Post-doc/Post-mag se přihlásilo pět uchazečů. Dne 18. 9. 2018 byli všichni uchazeči pozváni k představení svého projektu a ústnímu pohovoru. Vedení školy rozhodlo  podpořit dva uchazeče s nástupem od 1. 10. 2018: Lenku Vackovou (absolventku Ateliéru designu oděvu a obuvi) a Václava Humla (absolventa z Katedry teorie a dějin umění). Uchazeč Jonáš Richter byl vyzván k přepracování předloženého projektu. Projekty dalších dvou uchazečů nebyly podpořeny.

Všem uchazečům děkujeme za účast ve výběrovém řízení!

Vytvořeno: 18. 9. 2018
 

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA AGS

Vytvořeno: 6. 9. 2018

Výzkum na VŠUP

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze založila v roce 2009 vlastní Grantovou agenturu UMPRUM. Jejím cílem je vybírat a podporovat výzkumné projekty studentů a pedagogů.

Grantová komise UMPRUM

 

  • Mgr. Cyril Říha, PhD., prorektor pro vědu a výzkum, předseda komise
  • prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., členka Katedry teorie a dějin umění
  • Mgr. ak. arch. Roman Brychta, vedoucí Ateliéru architektury IV
  • doc., Mgr. Karel Císař, Ph.D., člen Katedry teorie a dějin umění 
  • doc. Eva Eisler, vedoucí Ateliéru K.O.V.
  • doc. PhDr. Marie Klimešová, PhD.
  • prof. M.A. Jan Němeček, vedoucí Ateliéru produktového designu
  • Mgr. Petr Pelcl, kvestor
  • PhDr. Hana Rousová
  • doc. MgA. Milan Salák, vedoucí Katedry volného umění

Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů

Granty a projekty

Ing. Iva Basovníková
tel. +420 251 098 262
iva.basovnikova@vsup.cz

Mgr. Petr Dvořák
tel. +420 251 098 287
petr.dvorak@vsup.cz

 

Spolupráce s aplikační sférou

Mgr. Timea Crofony
tel. +420 251 098 262
timea.crofony@vsup.cz

 

Zahraniční spolupráce

Mgr. Michaela Kaplánková
tel. +420 251 098 287
michaela.kaplankova@vsup.cz