Věda, výzkum

 

VÝSLEDKY 3. KOLA AGS

Dne 8. 10. 2018 proběhl výběr projektů přihlášených do 3. kola Akademické grantové soutěže pro rok 2018. K podpoře bylo vybráno celkem 10 projektů, které budou v rámci 3. kola AGS plně nebo částečně financovány.

Seznam podpořených projektů najdete v příloze.

Uchazeči, jejichž žádost byla podpořena s podmínkou, budou kontaktování individuálně.

Vytvořeno: 9. 10. 2018
 

VÝSELDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO PROGRAMU POST-DOC/POST-MAG

Do výběrového řízení na jednoleté pracovní pozice v rámci Programu Post-doc/Post-mag se přihlásilo pět uchazečů. Dne 18. 9. 2018 byli všichni uchazeči pozváni k představení svého projektu a ústnímu pohovoru. Vedení školy rozhodlo  podpořit dva uchazeče s nástupem od 1. 10. 2018: Lenku Vackovou (absolventku Ateliéru designu oděvu a obuvi) a Václava Humla (absolventa z Katedry teorie a dějin umění). Uchazeč Jonáš Richter byl vyzván k přepracování předloženého projektu. Projekty dalších dvou uchazečů nebyly podpořeny.

Všem uchazečům děkujeme za účast ve výběrovém řízení!

Vytvořeno: 18. 9. 2018
 

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA AGS

Vytvořeno: 6. 9. 2018
 

VÝZVA PROGRAMU POST-DOC/POST-MAG 2018/2019

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje výběrové řízení do programu podpory mladých umělců a badatelů.

Vytvořeno: 27. 8. 2018
 

2. KOLO AGS - VÝSLEDKY

Dne 17. 5. 2018 proběhl výběr projektů přihlášených do 2. kola Akademické grantové soutěže pro rok 2018. K podpoře bylo vybráno celkem jedenáct projektů, které budou v rámci 2. kola AGS plně nebo částečně financovány.

Seznam podpořených projektů najdete v příloze.

Uchazeči, jejichž žádost byla podpořena s podmínkou, případně byl jejich projekt navržen pro podporu z jiných zdrojů než AGS, budou kontaktování individuálně.

Vytvořeno: 17. 5. 2018
 

2. KOLO AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE - VYHLÁŠENÍ

Vytvořeno: 9. 4. 2018
 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PODPORU KULTURNÍCH PROJEKTŮ VYSÍLANÝCH DO ZAHRANIČÍ

Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury vyhlásilo dotační výběrové dotační řízení pro rok 2018 na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí.

Uzávěrka přihlášek na MKČR je 2. dubna 2018.

Text vyhlášení, formulář k vyplnění a rozpočet projektu jsou vyvěšeny níže.

 

Vytvořeno: 5. 3. 2018
 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ GRANTOVÉ AGENTURY ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Návrhy projektů je možné podávat do 11. 4. 2018

Podrobnosti k vyhlášení soutěží naleznete v níže uvedených odkazech:

Standardní projekty:

Vyhlášení

Mezinárodní projekty:

Vyhlášení

Juniorské projekty:

Vyhlášení

Zadávací dokumentace pro jednotlivé soutěže je uveřejněna na výše uvedených odkazech.

V případě, že si plánujete podávat projekt, obraťte se prosím na odd. Grantů a projektů (kancelář 110).

Vytvořeno: 1. 3. 2018
 

STIPENDIA FRANCOUZSKÉ VLÁDY

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři.

Vytvořeno: 27. 2. 2018
 

INFORMACE O VYUŽITÍ PODPORY NA SGS ZA ROK 2017

V rámci Studentské grantové soutěže pro rok 2017 bylo podpořeno 22 projektů v celkové výši 1 288 382 Kč. Seznam podpořených projektů a přidělený příspěvek jsou obsaženy v příloze.

Finanční prostředky na specifický vysokoškolský výzkum na rok 2017 byly nakonec čerpány ve výši 1 279 637 Kč (úhrada způsobilých nákladů na studentské projekty), z toho bylo 62 500 Kč čerpáno na projekt, jehož předmětem byla studentská vědecká konference. Dále 32 979 Kč bylo čerpáno na náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže.

 

Vytvořeno: 15. 2. 2018

VÝSLEDKY AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2018

Dne 14. 2. 2018 proběhl výběr projektů přihlášených do 1. kola Akademické grantové soutěže pro rok 2018. K podpoře bylo vybráno celkem devět projektů, které budou v rámci 1. kola AGS plně nebo částečně financovány.

Seznam podpořených projektů najdete v příloze.

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1. KOLA AGS 2016

Grantová komise UMPRUM dne 26. 1. 2016 z 25 přihlášených akademických projektů vybrala 17, které se rozhodla podpořit v plné, nebo částečné finanční výši.

 

Celkem bylo v prvním kole požádáno o 4 596.050,- Kč a komise rozdělila mezi vybrané projekty částku 1 186.500,- Kč z prostředků grantové soutěže, dále bylo přiděleno 403.250,- Kč z ostatních finančních zdrojů školy.

 

AKTUÁLNÍ GRANTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

MKČR - ODBOR MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ (Kulturní projekty v zahraničí)

 • Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury vypisuje každoročně dotační výběrové řízení na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí.

          Konečný termín pro podání žádostí pro první kolo na rok 2016 je 30. září 2015

 

NORSKÉ FONDY A FONDY EHP (Program Spolupráce škol a stipendia)

 • Informace o otevřené výzvě k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů a fondů EHP – Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07). Předchozí účast v programu Norských fondů a fondů EHP není překážkou pro podání žádosti o podporu v rámci aktuální výzvy. Naopak podmínkou je institucionální partner z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.

          Konečný termín pro podání žádostí je 12. října 2015.

          Více informací naleznete zde.

 

 

Grantové příležitosti na UMPRUM

Výzkum na VŠUP

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze založila v roce 2009 vlastní Grantovou agenturu UMPRUM. Jejím cílem je vybírat a podporovat výzkumné projekty studentů a pedagogů.

Grantová komise UMPRUM

 

 • Mgr. Cyril Říha, PhD., prorektor pro vědu a výzkum, předseda komise
 • prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., členka Katedry teorie a dějin umění
 • Mgr. ak. arch. Roman Brychta, vedoucí Ateliéru architektury IV
 • doc., Mgr. Karel Císař, Ph.D., člen Katedry teorie a dějin umění 
 • doc. Eva Eisler, vedoucí Ateliéru K.O.V.
 • doc. PhDr. Marie Klimešová, PhD.
 • MgA. Jan Matoušek, asistent Ateliéru grafického designu a nových médií
 • prof. M.A. Jan Němeček, vedoucí Ateliéru produktového designu
 • Mgr. Petr Pelcl, kvestor
 • PhDr. Hana Rousová
 • doc. MgA. Milan Salák, vedoucí Katedry volného umění

Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů

Granty a projekty

Ing. Iva Basovníková
tel. +420 251 098 262
iva.basovnikova@vsup.cz

Mgr. Petr Dvořák
tel. +420 251 098 287
petr.dvorak@vsup.cz

 

Spolupráce s aplikační sférou

Mgr. Timea Crofony
tel. +420 251 098 262
timea.crofony@vsup.cz

 

Zahraniční spolupráce

Mgr. Michaela Kaplánková
tel. +420 251 098 287
michaela.kaplankova@vsup.cz