Věda, výzkum

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2017

Vytvořeno: 11. 11. 2016

VÝZVA V RÁMCI ČESKO-NORSKÉHO VÝZKUMNÉHO PROGRAMU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09.

Cílem výzvy je podpořit nevýzkumné činnosti, které posilují vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou republikou a Norskem v dané programové oblasti.

 

Vytvořeno: 26. 7. 2016
AGS

VÝSLEDKY 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

Vytvořeno: 27. 5. 2016

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2016

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyzývá své akademické pracovníky k předložení projektů podporujících rozvoj vzdělávací činnosti na VŠUP v roce 2016.

 

 

Vytvořeno: 25. 5. 2016
SGS

VÝSLEDKY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2016

V rámci Studentské grantové soutěže pro rok 2016 bylo podpořeno 15 projektů, dohromady z 9 ateliérů UMPRUM. Celkově jim byla schválena podpora ve výši 1 316 320 Kč.

Náklady spojené s úhradou studentských vědeckých konferencí: 0

Náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže, včetně nákladů na hodnocení a kontrolu studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků: 28 470 Kč.

Vytvořeno: 19. 2. 2016
Vyhlášení soutěže pro studentské týmy - termín 15. 6. 2015!!!

VÝZVA - LONDÝN 2015

Vytvořeno: 25. 5. 2015
AGS

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015

Grantová komise UMPRUM dne 12. 5. 2015 ze 13 přihlášených akademických projektů vybrala 11, které se rozhodla podpořit v plné, nebo částečné finanční výši.

 

Celkem bylo ve druhém kole požádáno o 971.800,- Kč a komise rozdělila mezi vybrané projekty částku 750.800,- Kč.

Vytvořeno: 14. 5. 2015

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1. KOLA AGS 2016

Grantová komise UMPRUM dne 26. 1. 2016 z 25 přihlášených akademických projektů vybrala 17, které se rozhodla podpořit v plné, nebo částečné finanční výši.

 

Celkem bylo v prvním kole požádáno o 4 596.050,- Kč a komise rozdělila mezi vybrané projekty částku 1 186.500,- Kč z prostředků grantové soutěže, dále bylo přiděleno 403.250,- Kč z ostatních finančních zdrojů školy.

 

AKTUÁLNÍ GRANTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

MKČR - ODBOR MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ (Kulturní projekty v zahraničí)

 • Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury vypisuje každoročně dotační výběrové řízení na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí.

          Konečný termín pro podání žádostí pro první kolo na rok 2016 je 30. září 2015

 

NORSKÉ FONDY A FONDY EHP (Program Spolupráce škol a stipendia)

 • Informace o otevřené výzvě k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů a fondů EHP – Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07). Předchozí účast v programu Norských fondů a fondů EHP není překážkou pro podání žádosti o podporu v rámci aktuální výzvy. Naopak podmínkou je institucionální partner z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.

          Konečný termín pro podání žádostí je 12. října 2015.

          Více informací naleznete zde.

 

 

Grantové příležitosti na UMPRUM

Výzkum na VŠUP

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze založila v roce 2009 vlastní Grantovou agenturu UMPRUM. Jejím cílem je vybírat a podporovat výzkumné projekty studentů a pedagogů.

Grantová komise UMPRUM

Mgr. Cyril Říha, PhD., prorektor pro vědu a výzkum, předseda komise
Ing. Jan Vanda, kvestor

 • Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
 • Mgr. Karel Císař, Ph.D.
 • Doc. Eva Eisler, vedoucí Ateliéru K.O.V. UMPRUM
 • Doc. MgrA. Jan Němeček, vedoucí Ateliéru produktového designu UMPRUM
 • Mgr. ak. arch. Roman Brychta, vedoucí Ateliéru architektury IV UMPRUM
 • MgA. Jan Matoušek, asistent Ateliéru grafického designu a nových médií UMPRUM
 • Mgr. Edith Jeřábková, vedoucí Ateliéru sochařství UMPRUM
 • PhDr. Hana Rousová
 • Doc. PhDr. Marie Klimešová, PhD.

Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů

Mgr. Michaela Kaplánková
tel. +420 251 098 287
kaplankova@vsup.cz

Mgr. Timea Crofony
tel. +420 251 098 262
crofony@vsup.cz

 

Ing. Iva Basovníková
tel. +420 251 098 287
basovnikova@vsup.cz