Věda, výzkum

 

The Paul Robitschek Scholarship for study at the University of Nebraska–Lincoln

Příležost pro české a slovenské studenty k získání stipendia Paula Robitcheka na roční studijní program na univerzitě v Nebrasce. Informace nalzente v přiložených dokumentech.

Vytvořeno: 21. 12. 2017
 

DOPLŇUJÍCÍ VÝZVA PROGRAMU POST-DOC/POST-MAG

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje doplňkové výběrové řízení do programu podpory mladých umělců a badatelů.

Vytvořeno: 12. 12. 2017
 

VYHLÁŠENÍ AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2018

Vytvořeno: 12. 12. 2017
 

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2018

Vytvořeno: 16. 11. 2017
 

VÝSLEDKY 3. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

Vytvořeno: 19. 10. 2017
 

PROGRAM PRO PŘIPOMÍNKU STÁTNÍCH VÝROČÍ V ROCE 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy.

 

Vytvořeno: 18. 9. 2017
 

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

Vytvořeno: 13. 9. 2017
 

2. VÝZVA PROGRAMU POST-DOC/POST-MAG

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - UMPRUM vyhlašuje druhou výzvu v programu podpory mladých umělců a badatelů.

Vytvořeno: 19. 5. 2017
 

VÝSLEDKY 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

Vytvořeno: 19. 5. 2017
 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

Vytvořeno: 13. 4. 2017

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1. KOLA AGS 2016

Grantová komise UMPRUM dne 26. 1. 2016 z 25 přihlášených akademických projektů vybrala 17, které se rozhodla podpořit v plné, nebo částečné finanční výši.

 

Celkem bylo v prvním kole požádáno o 4 596.050,- Kč a komise rozdělila mezi vybrané projekty částku 1 186.500,- Kč z prostředků grantové soutěže, dále bylo přiděleno 403.250,- Kč z ostatních finančních zdrojů školy.

 

AKTUÁLNÍ GRANTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

MKČR - ODBOR MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ (Kulturní projekty v zahraničí)

 • Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury vypisuje každoročně dotační výběrové řízení na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí.

          Konečný termín pro podání žádostí pro první kolo na rok 2016 je 30. září 2015

 

NORSKÉ FONDY A FONDY EHP (Program Spolupráce škol a stipendia)

 • Informace o otevřené výzvě k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů a fondů EHP – Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07). Předchozí účast v programu Norských fondů a fondů EHP není překážkou pro podání žádosti o podporu v rámci aktuální výzvy. Naopak podmínkou je institucionální partner z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.

          Konečný termín pro podání žádostí je 12. října 2015.

          Více informací naleznete zde.

 

 

Grantové příležitosti na UMPRUM

Výzkum na VŠUP

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze založila v roce 2009 vlastní Grantovou agenturu UMPRUM. Jejím cílem je vybírat a podporovat výzkumné projekty studentů a pedagogů.

Grantová komise UMPRUM

 

 • Mgr. Cyril Říha, PhD., prorektor pro vědu a výzkum, předseda komise
 • prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., členka Katedry teorie a dějin umění
 • Mgr. ak. arch. Roman Brychta, vedoucí Ateliéru architektury IV
 • doc., Mgr. Karel Císař, Ph.D., člen Katedry teorie a dějin umění 
 • doc. Eva Eisler, vedoucí Ateliéru K.O.V.
 • doc. PhDr. Marie Klimešová, PhD.
 • MgA. Jan Matoušek, asistent Ateliéru grafického designu a nových médií
 • prof. M.A. Jan Němeček, vedoucí Ateliéru produktového designu
 • Mgr. Petr Pelcl, kvestor
 • PhDr. Hana Rousová
 • doc. MgA. Milan Salák, vedoucí Katedry volného umění

Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů

Ing. Iva Basovníková
tel. +420 251 098 262
iva.basovnikova@vsup.cz

 

Mgr. Timea Crofony
tel. +420 251 098 262
timea.crofony@vsup.cz

 

Mgr. Michaela Kaplánková
tel. +420 251 098 287
michaela.kaplankova@vsup.cz