Věda, výzkum

 

VÝSLEDKY 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

Vytvořeno: 19. 5. 2017
 

2. VÝZVA PROGRAMU POST-DOC/POST-MAG

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - UMPRUM vyhlašuje druhou výzvu v programu podpory mladých umělců a badatelů.

Vytvořeno: 19. 5. 2017
 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

Vytvořeno: 13. 4. 2017
 

STIPENDIA FRANCOUZSKÉ VLÁDY 2017

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením, případně na výzkumnou stáž v délce 1-3 měsíců.

Podrobnosti o výzvě naleznete pod násleujícím odkazem

Call for application - FRENCH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS 2017

 

Vytvořeno: 28. 3. 2017
 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ GRANTOVÉ AGENTURY ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017

Podrobnosti k vyhlášení soutěží naleznete v níže uvedených odkazech:

Standardní projekty:

Vyhlášení

Mezinárodní projekty:

Vyhlášení

Juniorské projekty:

Vyhlášení

Zadávací dokumentace pro jednotlivé soutěže je uveřejněna na výše uvedených odkazech.

V případě, že si plánujete podávat projekt, obraťte se prosím na odd. Grantů a projektů (kancelář 110).

Vytvořeno: 6. 3. 2017
 

VÝSLEDKY AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2017

Vytvořeno: 17. 2. 2017
 

VÝZVA V RÁMCI ČESKO-NORSKÉHO VÝZKUMNÉHO PROGRAMU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09.

Cílem výzvy je podpořit nevýzkumné činnosti, které posilují vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou republikou a Norskem v dané programové oblasti.

 

Vytvořeno: 26. 7. 2016

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1. KOLA AGS 2016

Grantová komise UMPRUM dne 26. 1. 2016 z 25 přihlášených akademických projektů vybrala 17, které se rozhodla podpořit v plné, nebo částečné finanční výši.

 

Celkem bylo v prvním kole požádáno o 4 596.050,- Kč a komise rozdělila mezi vybrané projekty částku 1 186.500,- Kč z prostředků grantové soutěže, dále bylo přiděleno 403.250,- Kč z ostatních finančních zdrojů školy.

 

AKTUÁLNÍ GRANTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

MKČR - ODBOR MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ (Kulturní projekty v zahraničí)

 • Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury vypisuje každoročně dotační výběrové řízení na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí.

          Konečný termín pro podání žádostí pro první kolo na rok 2016 je 30. září 2015

 

NORSKÉ FONDY A FONDY EHP (Program Spolupráce škol a stipendia)

 • Informace o otevřené výzvě k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů a fondů EHP – Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07). Předchozí účast v programu Norských fondů a fondů EHP není překážkou pro podání žádosti o podporu v rámci aktuální výzvy. Naopak podmínkou je institucionální partner z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.

          Konečný termín pro podání žádostí je 12. října 2015.

          Více informací naleznete zde.

 

 

Grantové příležitosti na UMPRUM

Výzkum na VŠUP

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze založila v roce 2009 vlastní Grantovou agenturu UMPRUM. Jejím cílem je vybírat a podporovat výzkumné projekty studentů a pedagogů.

Grantová komise UMPRUM

Mgr. Cyril Říha, PhD., prorektor pro vědu a výzkum, předseda komise
Mgr. Petr Pelcl, kvestor

 • Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
 • Mgr. Karel Císař, Ph.D.
 • Doc. Eva Eisler, vedoucí Ateliéru K.O.V. UMPRUM
 • Doc. MgrA. Jan Němeček, vedoucí Ateliéru produktového designu UMPRUM
 • Mgr. ak. arch. Roman Brychta, vedoucí Ateliéru architektury IV UMPRUM
 • MgA. Jan Matoušek, asistent Ateliéru grafického designu a nových médií UMPRUM
 • Mgr. Edith Jeřábková, vedoucí Ateliéru sochařství UMPRUM
 • PhDr. Hana Rousová
 • Doc. PhDr. Marie Klimešová, PhD.

Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů

Ing. Iva Basovníková
tel. +420 251 098 262
basovnikova@vsup.cz

 

Mgr. Timea Crofony
tel. +420 251 098 262
crofony@vsup.cz

 

Mgr. Michaela Kaplánková
tel. +420 251 098 287
kaplankova@vsup.cz