Věda, výzkum

 

VYHLÁŠENÍ 9. VÝZVY DO PROGRAMU POST-DOC/POST-MAG

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje výběrové řízení do programu podpory mladých umělců a badatelů.

 

Program spočívá ve vzniku krátkodobých pracovních pozic. Tato místa jsou obsazována na základě každoročně opakovaných konkurzů. Výzva je vypsána na pracovní místa se zkráceným úvazkem 0,5 na dobu jednoho roku pro absolventy doktorského či magisterského programu UMPRUM, kteří budou realizovat projekt přímo profilující či rozvíjející zaměření zvolené katedry/ateliéru. Významnost a podstata spolupráce s vybraným ateliérem/katedrou musí být zřejmá z podané přihlášky (příloha „Doporučení vedoucího ateliéru či katedry“ – viz níže).

Smyslem programu je podpořit rozvoj tvůrčí (umělecké, výzkumné či inovační) činnosti školy a zároveň zapojení mladých absolventů do profesního života.

 / Kdo se může hlásit:

Absolventi doktorského či magisterského studia UMPRUM (k datu nástupu), max. však 3 roky od jeho ukončení (pozn.: do této soutěže se tedy mohou hlásit studenti, kteří ukončili studium v roce 2019 a později, bez ohledu na přesné datum ukončení)

/ Náplň práce:
Řešení předloženého projektu v úzké spolupráci s ateliérem či katedrou.

/ Uchazeči předloží:

 •  badatelský či umělecký projekt, který bude stručně ale jasně (v celkovém rozsahu cca. 1-2 strany) obsahovat:


  • popis tématu
  • souvislost s dlouhodobějším zaměřením katedry či ateliéru
  • harmonogram řešení
  • popis prostorových, materiálových, nástrojových, příp. dalších podmínek realizace projektu, včetně garance jejich zajištění
  • očekávaný výstup
 •  své CV
 •  doporučení vedoucího ateliéru či katedry

Platové podmínky vycházejí ze mzdového předpisu školy podle stupně dosaženého vzdělání.

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2022.

Termín podání přihlášek: do 12. října 2022, 23:59

Přihlášky předávejte elektronicky na adresu: veronika.miskovicova@umprum.cz. V případě jakýchkoli dotazů jsem k dispozici na výše zmíněné adrese.

Vytvořeno: 19. 9. 2022
Národní plán obnovy 

Projekt UMPRUM KREATIVNÍ A INOVATIVNÍ

V březnu 2022 UMPRUM podala projekt v rámci výzvy Národní plán obnovy, projekt s názvem  UMPRUM KREATIVNÍ A INOVATIVNÍ bude zahrnovat 4 části:

v rámci 1. části Je plánována obnova počítačové sítě pro pedagogy a dovybavení a obnova IT infrastruktury školy, která zahrnuje především servery a počítačové stanice pro výuku v rámci celé školy, což povede ke zkvalitnění distanční výuky. Dále bude škola vybavovat učebny v nové Technologické budově streamovacím a zvukovým zařízením. V rámci digitalizace studijních agend bude implementován nový studijní systém včetně napojení na ostatní systémy školy.

v rámci 2. části bude škola nastavovat formy distanční výuky, aby maximálně vyhovovaly prostředí UMPRUM, a zároveň sloužily jako plnohodnotná alternativa tradiční prezenční výuky. Výstupem by měly být doporučení a metodika distančního vzdělávání a nabídka a cílené proškolování pedagogů v této oblasti.

v rámci 3. části budou vytvořeny profesně zaměřené studijní programy magisterského stupně Management umění a designu a Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl. Tyto nové studijní programy přiblíží studentům praxi a fungování firem a společností, jako jejich budoucích potenciálních zaměstnavatelů či partnerů.

v rámci 4 části proběhne tvorba nových kurzů celoživotního vzdělávání na UMPRUM. Většina kurzů CŽV vytvořených v rámci projektu bude zaměřena na rozšiřování dovedností (tzv. upskilling) a budou rozděleny na kurzy pro začátečníky a pokročilé. Účastníci kurzů budou mít přístup k unikátnímu profesionálnímu vybavení dílen nové technologické budovy UMPRUM, kde si pod odborným vedením osvojí základní techniky uměleckoprůmyslových a řemeslných oborů, v kterých UMPRUM vždy měla vůdčí postavení. Nově připravené kurzy CŽV budou splňovat evropské standardy micro-credentials.

Projekt by měl být realizován v období červen 2022 až 31.12. 2023. U některých cílů je nastavena 5-leté udržitelnost.

Celková výše finanční podpory, která je požadována je 23 314 000 Kč.

 

 

UMPRUM se kromě toho účastní ještě 3 společných projektů se všemi vysokými školami:

1. Projekt: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škola pomocí miktorcertifikátů (microcredentials), kde je koordinátorem Univerzita Karlova. Cílem projektu je zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů a dále digitalizace činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

Celková požadovaná částka na tento projekt za UMPRUM: 575 454 Kč.

 

 2. Projekt: Bezpečnost distančních forem výuky. Projekt si klade za cíl systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, vč. přímo návazných činností, a to jak z technického, tak i procesního hlediska, na základě již existujících doporučení, standardů, postupů či metodik.

Celková požadovaná částka na tento projekt za UMPRUM: 1 000 000 Kč.

 

3. Projekt: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou. Cílem projektu je vydávání digitálních dokladů o studiu, zajištění jejich ověřitelnosti, řešení požadavků kladených na studenty v souvislosti se studijní agendou a obsluhou studia, od zápisu do studia do doby ukončení studia, řešení realizovatelných změn směrem k digitalizaci agend, které jsou v pravomoci VŠ, a to jak z pohledu činnosti studentů, tak i souvisejících činností vysoké školy nebo digitalizace procesů, automatizovaná výměna dokumentů a informací, implementace principu „pouze jednou“ ve studijní agendě, vč. odpovídajícího rozvoje, úpravy formy a obsahu informačních a dalších podpůrných systémů.

Celková požadovaná částka na tento projekt za UMPRUM: 1 828 161 Kč.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Vytvořeno: 3. 8. 2022
Výběrové řízení 

grantový specialista/ grantová specialistka

 

Výběrové řízení na pozici

grantový specialista/ grantová specialistka

 

 

 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pozici grantový specialista/ grantová specialistka. 

 Náplň práce

 •  organizace a administrace vnitřních grantových soutěží
 • administrativní podpora při přípravě a řešení výzkumných projektů na národní i mezinárodní úrovni (příprava monitorovacích zpráv, finančních podkladů apod.)
 • vyhledávání grantových příležitostí pro financování školních projektů
 • agenda spojená s metodikou hodnocení výzkumných organizací

 

 Požadavky

 • VŠ vzdělání a min. 2 roky praxe
 • zkušenosti s podáváním či administrací projektů např. Norské fondy, TAČR, GAČR, NAKI, OPVVV, Horizon Europe apod.
 • zkušenosti s problematikou administrativy grantů a výzkumných projektů, ideálně na VŠ
 • anglický jazyk slovem i písmem, min. úroveň B2 (častá verbální i písemná komunikace)
 • výborné komunikační dovednosti a ochota hledat řešení
 • spolehlivost, samostatnost, pečlivost, flexibilita
 • pozitivní osobnost

 

Výhodou

 • znalost akademického (grantového) prostředí

 

Nabízíme

 •  atraktivní prostředí prestižní umělecké vysoké školy
 • možnost zúčastnit se zdarma vybraných kulturních akcí, vernisáží, výstav apod.
 • zajímavou práci v přátelském pracovním prostředí s lidsky kvalitními kolegy
 • mzdu 35 - 40 tis. Kč za 1,0 úvazku
 • kurzy a školení
 • pružnou pracovní dobu, home office
 • 25 dnů dovolené
 • pracoviště v centru Prahy (výborná dopravní dostupnost MHD – zastávka Staroměstská)
 • pracovní poměr na dobu určitou s následným prodloužením na dobu neurčitou
 • nástup dohodou.

 

V případě zájmu neváhejte s odpovědí a zašlete svůj strukturovaný životopis (Curriculum Vitae) společně s motivačním dopisem nejpozději do 13. května 2022 na sarka.simova@umprum.cz .

V případě velkého zájmu si vyhrazujeme právo kontaktovat pouze ty uchazeče, kteří splňují podmínky pro  pozvání k osobnímu pohovoru.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

 

Vytvořeno: 10. 5. 2022
AGS 2022 

VYHLÁŠENÍ AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2022 - 2. kolo

Vysoká škola uměleckoprůmyslová vyhlašuje 2. kolo Akademické grantové soutěže pro rok 2022.

Pravidla Akademické grantové soutěže jsou stanovena Směrnicí rektora o pravidlech Akademické grantové soutěže UPRUM, dále jen Směrnice AGS (viz níže).

 • řešitelem akademického projektu může být akademický pracovník UMPRUM
 • dalšími členy řešitelského týmu jsou především akademičtí pracovníci UMPRUM, studenti doktorského či magisterského stupně studia na UMPRUM, případně i další externí pracovníci.
 • Akademická grantová soutěž UMPRUM je určena k podpoře projektů realizovaných v okruzích definovaných ve Směrnici AGS

Předkládání projektů

Návrhy projektů se podávají přes webovou aplikaci projekty.umprum.cz a to nejpozději do pondělí 30. 5. 2022. Do aplikace se řešitelé přihlašují svým školním uživatelským jménem a heslem.

Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na stránkách UMPRUM nejpozději do 30-ti dnů po uzávěrce. Vybraní řešitelé budou informováni také elektronicky.

 

V případě dotazů se prosím obracejte na:

Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.

tel. +420 251 098 144

sarka.simova@umprum.cz

 

 

Vytvořeno: 29. 4. 2022
TAČR ÉTA 

Omlazení vazeb textilního a sklářského řemesla

Vytvořeno: 14. 4. 2022
NERD 

Výsledky 2. výzvy programu NERD

Dne 24. 3. 2022 proběhlo hodnocení projektů přihlášených do 2. kola soutěže NERD (Network of Excellence in Research for Doctoral Degree Students) zaměřené na podporu výjimečných výzkumných projektů studentů doktorského studia UMPRUM, který je financován v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění interních grantových projektů na UMPRUM (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016946).

 

Do druhého kola se přihlásilo celkem 8 projektů. Komise rozhodla o podpoře 5 projektů v plné výši. Jejich seznam naleznete v příloze.

 

Všem uchazečům děkujeme za účast v soutěži.

 

Vytvořeno: 25. 3. 2022
SGS 2021 

INFORMACE O VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM V ROCE 2021

V rámci Studentské grantové soutěže pro rok 2021 bylo podpořeno 22 projektů v celkové výši 1 762 730 Kč. Seznam podpořených projektů a přidělený příspěvek jsou obsaženy v příloze.


Finanční prostředky na Specifický vysokoškolský výzkum na rok 2021 byly nakonec čerpány ve výši 1 796 451 Kč. Z přidělené podpory na rok 2020 bylo čerpáno 33 721 Kč na náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže.

Vytvořeno: 15. 3. 2022
AGS 2022 

VÝSLEDKY 1. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2022

Dne 1. 2. 2022 proběhlo hodnocení projektů přihlášených do 1. kola Akademické grantové soutěže UMPRUM pro rok 2021. Podpořeno bylo celkem 14 projektů. Blahopřejeme.

Výsledky jsou k dispozici v přiložené tabulce.

Všem žadatelům děkujeme za účast v soutěži.

 

Vytvořeno: 14. 2. 2022
SGS 

VÝSLEDKY Studentské grantové soutěže (SGS) pro rok 2022

Grantová komise UMPRUM projednala na svém zasedání dne 3. 2. 2022 projekty předložené do Studentské grantové soutěže pro rok 2022. Plnou nebo částečnou finanční podporu získalo 18 předložených projektů.

Seznam schválených projektů najdete v přiloženém dokumentu. Úspěšní žadatelé budou v nejbližší době kontaktováni Oddělením vědy a rozvoje.

Všem uchazečům děkujeme za účast v soutěži!

Vytvořeno: 4. 2. 2022
AGS 2022 

VYHLÁŠENÍ AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2022

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová vyhlašuje Akademickou grantovou soutěž pro rok 2022.

Pravidla Akademické grantové soutěže jsou stanovena Směrnicí rektora o pravidlech Akademické grantové soutěže UPRUM, dále jen Směrnice AGS (viz níže).

 • řešitelem akademického projektu může být akademický pracovník UMPRUM
 • dalšími členy řešitelského týmu jsou především akademičtí pracovníci UMPRUM, studenti doktorského či magisterského stupně studia na UMPRUM, případně i další externí pracovníci.
 • Akademická grantová soutěž UMPRUM je určena k podpoře projektů realizovaných v okruzích definovaných ve Směrnici AGS

Předkládání projektů – POZOR ZMĚNA

NOVĚ se návrhy projektů podávají přes webovou aplikaci projekty.umprum.cz a to nejpozději do 22. 1. 2022. Do aplikace se řešitelé přihlašují svým školním uživatelským jménem a heslem.

Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na stránkách UMPRUM nejpozději do 30-ti dnů po uzávěrce. Vybraní řešitelé budou informováni také elektronicky.

V případě dotazů se prosím obracejte na:

Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.

tel. +420 251 098 144

sarka.simova@umprum.cz

 

Přílohy: směrnice AGS

 

Vytvořeno: 13. 12. 2021
SGS 2022 

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2022/ANNOUNCEMENT OF THE STUDENT GRANT COMPETITION FOR THE YEAR 2022

Více informací najdete zde:

Studentská grantová soutěž

Vytvořeno: 9. 11. 2021

Výzkum na UMPRUM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze založila v roce 2009 vlastní Grantovou agenturu UMPRUM. Jejím cílem je vybírat a podporovat výzkumné projekty studentů a pedagogů.

Grantová komise UMPRUM