Věda, výzkum

 

HODNOCENÍ PROJEKTŮ POST-DOC/POST-MAG

Na rozšířeném kolegiu rektora proběhlo dne 28. 5. 2019 hodnocení dosavadního průběhu projektů v rámci programu Post-doc/Post-mag. Aktuálně probíhající nebo nedávno ukončené projekty přišli představit jejich řešitelé: Lucie Lučanská, Lenka Vacková, Václav Huml a Jonáš Richter. Zápis z hodnocení naleznete v příloze. Řešitelé také vypracovali průběžné/závěrečné zprávy.

Vytvořeno: 10. 6. 2019
 

VÝSLEDKY 2. KOLA AGS

Dne 14. 5. 2019 proběhlo hodnocení projektů přihlášených do 2. kola Akademické grantové soutěže UMPRUM. Podpořeno bylo celkem 7 projektů. Výsledky jsou k dispozici v přiložené tabulce.

Všem žadatelům děkujeme za účast v soutěži!

Vytvořeno: 14. 5. 2019
 

CHYSTÁ SE VÝZVA EHP A NORSKÝCH FONDŮ

V květnu 2019 bude vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a Českou republikou a slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

Ve výzvě bude možné předkládat projekty do výše 1,2 mil. Kč.

Více informací bude k dispozici na webu https://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace.

V případě zájmu o přípravu iniciativy kontaktuje Oddělení grantů a projektů (kancelář 110)

Vytvořeno: 23. 4. 2019
 

2. KOLO AGS - VYHLÁŠENÍ

Vytvořeno: 12. 4. 2019
 

VÝSLEDKY AGS 2019

Dne 18. 2. 2019 projednalo vedení UMPRUM projekty předložené do 1. kola Akademické grantové soutěže. Podpořeno bylo 16 projektů v celkové výši 1 451 260,- Kč. Podpořené projekty jsou uvedeny v přiložené tabulce. Jednání se zúčastnil prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., Ing. Jarmila Kemrová, MgA. Radek Sidun, Mgr. Cyril Říha, Ph.D., Mgr. Petr Pelcl a Ing. Iva Basovníková a Mgr. Petr Dvořák jako administrativní podpora.

Vybraní uchazeči budou dále kontaktování e-mailem.

Všem děkujeme za účast v soutěži!

 
Vytvořeno: 18. 2. 2019
 

INFORMACE O VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM V ROCE 2018

V rámci Studentské grantové soutěže pro rok 2018 bylo podpořeno 19 projektů v celkové výši 1 550 000 Kč. Seznam podpořených projektů a přidělený příspěvek jsou obsaženy v příloze.

 

Vytvořeno: 14. 2. 2019
 

VÝSLEDKY SGS 2019

Vytvořeno: 31. 1. 2019
 

Stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Stipendijní programy BTHA:

 - stipendia na letní školy a kurzy němčiny na vysokých školách v Bavorsku,

 - stipendia na studijní pobyty v ČR,

- stipendia na letní školy v ČR,

- stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".

 

 
Vytvořeno: 18. 1. 2019
 

VYHLÁŠENÍ AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA ROK 2019

Vytvořeno: 20. 12. 2018
 

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2019

Vytvořeno: 14. 11. 2018

Výzkum na VŠUP

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze založila v roce 2009 vlastní Grantovou agenturu UMPRUM. Jejím cílem je vybírat a podporovat výzkumné projekty studentů a pedagogů.

Grantová komise UMPRUM

 

  • Mgr. Cyril Říha, PhD., prorektor pro vědu a výzkum, předseda komise
  • prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., členka Katedry teorie a dějin umění
  • Mgr. ak. arch. Roman Brychta, vedoucí Ateliéru architektury IV
  • doc., Mgr. Karel Císař, Ph.D., člen Katedry teorie a dějin umění 
  • doc. Eva Eisler, vedoucí Ateliéru K.O.V.
  • doc. PhDr. Marie Klimešová, PhD.
  • prof. M.A. Jan Němeček, vedoucí Ateliéru produktového designu
  • Mgr. Petr Pelcl, kvestor
  • PhDr. Hana Rousová
  • doc. MgA. Milan Salák, vedoucí Katedry volného umění

Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů

Granty a projekty

Ing. Iva Basovníková
tel. +420 251 098 262
iva.basovnikova@vsup.cz

Mgr. Petr Dvořák
tel. +420 251 098 287
petr.dvorak@vsup.cz

 

Spolupráce s aplikační sférou

Mgr. Timea Crofony
tel. +420 251 098 262
timea.crofony@vsup.cz

 

Zahraniční spolupráce

Mgr. Michaela Kaplánková
tel. +420 251 098 287
michaela.kaplankova@vsup.cz