2. KOLO AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE - VYHLÁŠENÍ
Vytvořeno: 9. 4. 2018 od Věda, výzkum

Vyhlášení 2. kola Akademické grantové soutěže 2018

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyzývá své akademické pracovníky k předložení projektů do 2. kola Akademické grantové soutěže pro rok 2018.

Akademická grantová soutěž UMPRUM je určená k podpoře projektů, které vycházejí z priorit stanovených v Dlouhodobém záměru UMPRUM pro roky 2016-2020.

Metodické a organizační postupy, podmínky podávání grantových přihlášek, orientační okruhy, do kterých je možné přihlášky podávat, způsoby a kritéria jejich hodnocení a výběru a podmínky poskytování finančních prostředků určených k podpoře jsou uvedeny v Pravidlech Akademické grantové soutěže UMPRUM (viz níže).

Odpovědi na časté dotazy si můžete přečíst v přiloženém dokumentu FAQ, který bude postupně aktualizován.

Návrhy projektů se podávají ve struktuře předepsané na Formuláři pro Akademickou grantovou soutěž. Povinnosti řešitele jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Způsob a termín podání

Projekty podávají řešitelé v tištěné podobě a elektronicky, a to nejpozději do 30. 4. 2018. Žádosti doručte k rukám Ing. Ivy Basovníkové nebo Mgr. Adély Šatrové, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail basovnikova@vsup.cz a adela.satrova@vsup.cz.

Výsledky výběrového řízení budou uveřejněny na webových stránkách VŠUP a informační tabuli rektorátu VŠUP max do 30-ti dnů po uzávěrce.