Vyhlášení výsledků akademické a studentské grantové soutěže pro rok 2015
Vytvořeno: 18. 2. 2015 od Věda, výzkum

SGS 2015

Grantová komise UMPRUM dne 12. 2. 2015 z 29 přihlášených studentských projektů vybrala 15, které se rozhodla podpořit v plné, nebo částečné finanční výši.

 

Celkem bylo požádáno o 2.763.120,- Kč, podpora z MŠMT na specifický studentský výzkum pro UMPRUM pro rok 2015 je stanovena na 1 047 676,- Kč, plus prostředky z FÚUP UMPRUM = dohromady 1.104.151,- Kč, které grantová komise rozdělila v plné výši.

AGS 2015

Grantová komise UMPRUM dne 11. 2. 2015 z 19 přihlášených akaedmických projektů vybrala 12, které se rozhodla podpořit v plné, nebo částečné finanční výši.

 

Celkem bylo požádáno o 3.702.378,- Kč, komise rozdělila mezi vybrané projekty částku 1.200.000,- Kč.