Grant Technologické agentury ČR - TAČR pro Ateliér průmyslového designu a Ateliér textilní tvorby
Vytvořeno: 7. 4. 2020 od Věda, výzkum

Ateliér textilní tvorby a Ateliér průmyslového designu UMPRUM získaly grant Technologické agentury ČR - TAČR na podporu výzkumu a inovací. Zaměří se na výzkum v oblasti digitalizace našívání skleněných komponentů na textil a umění a design jako řešení změn v dopravě s nástupem autonomního řízení.

Oba vybrané projekty jsou součástí dotačního programu ÉTA, který podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Podmínkou je, že musí využívat přínosy multidisciplinárních přístupů, propojit výzkum technického a netechnického charakteru a využít potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Všechny tyto podmínky splňoval projekt Ateliéru textilní tvorby UMPRUM, který se již dlouhodobě zabývá problematikou oživení tradičních českých řemesel a v rámci toho i prací s tradičními skleněnými perlemi. V rámci grantového projektu TAČR se konkrétně zaměří na propojení a omlazení technologických procesů textilního a sklářského oboru, přičemž dojde k inovaci skleněných komponentů a k inovaci a digitalizaci aplikace perličky pro současný design. Cílem je vyvinout textilní designovou akustickou variabilní strukturu, která bude určena pro interiér současné architektury. Tyto struktury chtějí přinést systémová řešení pro akustickou pohodu v interiéru při současném splnění akustických a technických norem. Dojde k integraci vysokoškolské umělecké kreativity (UMPRUM) s technickou a technologickou průmyslovou  sférou (Preciosa). Procesy vývoje budou směřovat k rozšíření uplatnění textilního a sklářského oboru. Projekt chce naplnit uchování a prezentaci kulturního dědictví tradičního českého oboru výroby perliček, textilu a umění.

Veřejná městská doprava a její modernizace je již dlouho v centru zájmu Ateliéru průmyslového designu. Nově se zaměřili na veřejnou dopravu s autonomním řízením. Cílem jejich projektu je pomocí kreativních experimentálních designérských metod (Design-Thinking aj.) v širším odborném kolektivu složeným ze zástupců technických i humanitních věd zpracovat návrhy řešení autonomních dopravních prostředků (dále také jako "AV") ve smyslu nového designu pro interiér, exteriér, nebo i službu a infrastrukturu autonomního dopravního systému. Výstupem budou designové studie, návrhy funkčních řešení celků i detailů AV a dopravních systémů. Tyto výsledky budou nejen vystaveny, ale zpracovány tak, aby z nich bylo možné vycházet v následujících projektech. Nedílnou součástí projektu bude i započetí celospolečenské debaty nad novými problémy AV a hledání jejich řešení.

Oba projekty budou mít prostor k výzkumu až do roku 2023. Věříme v jejich přínos pro český průmysl i společnost.