VÝSLEDKY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2016
Vytvořeno: 19. 2. 2016 od Věda, výzkum

V rámci Studentské grantové soutěže pro rok 2016 bylo podpořeno 15 projektů, dohromady z 9 ateliérů UMPRUM. Celkově jim byla schválena podpora ve výši 1 316 320 Kč.

Náklady spojené s úhradou studentských vědeckých konferencí: 0

Náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže, včetně nákladů na hodnocení a kontrolu studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků: 28 470 Kč.

Přehled přidělených grantů SGS 2016