INFORMACE O VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM V ROCE 2021
Vytvořeno: 15. 3. 2022 od Věda, výzkum

V rámci Studentské grantové soutěže pro rok 2021 bylo podpořeno 22 projektů v celkové výši 1 762 730 Kč. Seznam podpořených projektů a přidělený příspěvek jsou obsaženy v příloze.


Finanční prostředky na Specifický vysokoškolský výzkum na rok 2021 byly nakonec čerpány ve výši 1 796 451 Kč. Z přidělené podpory na rok 2020 bylo čerpáno 33 721 Kč na náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže.