Projekt Erasmus+ pro Ateliér keramiky a porcelánu
Vytvořeno: 21. 1. 2021 od Věda, výzkum

 Ateliér keramiky a porcelánu UMPRUM se účastní projektu Erasmus+ zaměřeného na zachování řemeslných dovedností.

 UMPRUM se podílí společně s NOVA University of Lisbon, Weißensee Academy of Art Berlin a Oslo National Academy of the Arts na projektu CRAFT: Activating Pedagogy for Ceramic Education Futures, programu Erasmus+ Strategic Partnership.  Projekt, který je realizován pod vedením University of the Arts London, vznikl jako reakce na narůstající tendenci ztráty řemeslných a technologických dovedností v oblasti výuky zpracování keramických materiálů.

 Během tří let trvání projektu budou jednotlivé instituce mapovat současný stav výuky. Na základě sebraných podkladů pak bude možné formulovat inovativní výukové přístupy zaměřené na hledání nových způsobů zapojení tradiční řemeslné dovednosti. Bude také vytvořena databáze sdílení pracovních postupů pro potřeby výukové praxe.

 Anthony Quinn, který je vedoucím projektu za University of the Arts London, k projektu říká:

  „Keramika je vzrušující a jedinečná širokým spektrem konceptů, se kterými můžete pracovat. V Central Saint Martins učíme studenty experimentovat s hlínou a posouvat tak hranice práce s tímto výjimečným materiálem. Jsem velmi rád, že mohu spolupracovat s evropskými kolegy, kteří sdílejí stejnou vášeň pro keramiku. Věřím, že tento nový projekt nám pomůže povzbudit zájem o toto krásné řemeslo. “

Akademici a odborní pracovníci spolupracující na projektu CRAFT jsou přesvědčeni, že projekt přispěje k uchování neocenitelných znalostí a dovedností, kterým hrozí, že budou nenávratně ztraceny a zapomenuty. Projekt zprostředkuje tyto znalosti a postupy širší veřejnosti a studentům tak, aby byla zajištěna budoucnost keramického řemesla. S tím souhlasí i Milan Pekař z Ateliéru keramiky a porcelánu, který je společně s Maximem Velčovským a Terezou Slukovou do tohoto projektu zapojen.

 

Doba trvání projektu: 1. září 2020 – 31. srpna 2023

financováno: Erasmus+ Programme of the European Union

Číslo grantu: 2020-1-UK01-KA203-079249

https://www.arts.ac.uk/research/current-research-and-projects/craft