Projekt FERMATA 2020
Vytvořeno: 5. 3. 2021 od Věda, výzkum

Projekt FERMATA je výsledkem jednoho z projektů Akademické grantové soutěže UMPRUM (AGS). Ukazuje, že nejen tvorba v rámci ateliérů, ale i činnosti různých doprovodných disciplín, jsou pro studenty důležité. Projekt FERMATA se ponořil do blízké a vzdálené minulosti a svůj archiv přístupnou formou na speciálním webu poskytl nejen studentům UMPRUM, ale i široké veřejnosti.

FERMATA – jakési STOP – pouhé zastavení a ohlédnutí za proudem výuky od druhé poloviny minulého století po současnost ve výuce vybraných doprovodných disciplín pro ateliéry Katedry architektury s přesahem do celoškolního formátu – přednášených a vedených docentem Bohumilem Chalupníčkem.

Přináší přehledně zpracované archivované materiály - manuální konstrukce prostorových zobrazení, volné kresby a malby, modely, eseje na zvolená témata, fotografické soubory z průběhů výuky, ze spolupráce s vnějšími subjekty, z výstav a dalších realizovaných akcí, zpracované videozáznamy z exkurzí, z performance …

 Poč Italsky? Protože cíleně, ve vztahu k přednášeným disciplínám, nejnavštěvovanější destinace exkurzí, od devadesátých let po rok 2018, je právě Itálie.

Nový elektronický archiv vznikl v návaznosti na projekt AGS – GRANTIT – cesty po Itálii. Jeho hlavním autorem je doc. Bohumil Chalupníček ve spolupráci s absolventem Ateliéru architektury I Davidem Fořtem.

Celý archiv si můžete prohlédnout zde: http://fermata.umprum.cz/