Průběžné a závěrečné vyúčtování grantu SVV 2014
Vytvořeno: 10. 6. 2014 od Věda, výzkum

Průběžná nebo závěrečná zpráva?

Průběžnou zprávu podávejte v případě, že práce na projektu pokračují do konce roku 2014 - oficiální doba uzavřených smluv na projekty.

Pokud již projekt ukončujete, průběžnou zprávu nepodávejte a nahraďte ji rovnou závěrečnou zprávou.

Způsob a termín podání

Průběžnou nebo závěrečnou zprávu podávejte v tištěné a elektronické formě nejpozději do 30. 6. 2014. Zprávu doručte k rukám Mgr. Barbory Zavadské, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail zavadska@vsup.cz