Studentská grantová soutěž

Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2016

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje soutěž na podporu studentských výzkumných projektů pro rok 2016.

Kritéria

 • výzkumné projekty mohou podávat studenti v doktorském a magisterském studijním programu
 • studentům v magisterském studijním programu garantuje projekt akademický pracovník, který je zodpovědný za řešení projektu a je jeho řešitelem
 • doba řešení projektu je jeden rok
 • podpora jednoho projektu pro rok 2016 může činit nejvýše 250.000 Kč
 • žádost musí být v souladu se Zásadami studentské grantové soutěže a s Grantovým řádem VŠUP

 

Žádost

 • formulář žádosti
 • podrobný popis projektu (maximálně 3 strany strojopisu)
 • krátký popis výzkumného aspektu projektu
 • rozpočet projektu
 • podrobný komentář rozpočtu
 • vyjádření školitele disertační práce/vyjádření vedoucího diplomové práce
 • stručný životopis řešitele a přehled jeho výzkumné/umělecké činnosti za poslední 3 roky

 

Způsob a termín podání

Žádosti podávejte v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a elektronicky nejpozději do 9. 12. 2015. Žádosti doručte k rukám Mgr. Michaely Kaplánkové, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail kaplankova@vsup.cz

Seznam podpořených projektů pro rok 2016 bude uveřejněn na webových stránkách VŠUP do 29. 2. 2016.