Studentská grantová soutěž

Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2019

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje soutěž na podporu studentských výzkumných projektů pro rok 2019.

Kritéria

 • výzkumné projekty mohou podávat studenti v doktorském studijním programu (výjimečně i studenti magisterského studijního programu, v takovém případě je však řešitelem akademický pracovník – viz Zásady SGS)
 • doba řešení projektu je jeden rok
 • žádost musí být v souladu se Zásadami studentské grantové soutěže
 • žadatel musí být studentem po celou dobu řešení projektu i při jeho podání
 • je-li řešitelem student doktorského studijního programu, je vždy členem řešitelského týmu školitel disertační práce

 

Žádost

 • formulář žádosti
 • podrobný popis projektu (maximálně 3 strany strojopisu)
 • krátký popis výzkumného aspektu projektu
 • rozpočet projektu
 • podrobný komentář rozpočtu
 • vyjádření školitele disertační práce/vyjádření vedoucího diplomové práce
 • stručný životopis řešitele a přehled jeho výzkumné/umělecké činnosti za poslední 3 roky

 

Způsob a termín podání

Žádosti podávejte v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a elektronicky nejpozději do 14. 12. 2018. Žádosti doručte k rukám Ing. Ivy Basovníkové nebo Mgr. Petra Dvořáka, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail iva.basovnikova@vsup.cz a petr.dvorak@vsup.cz

Seznam podpořených projektů pro rok 2019 bude uveřejněn na webových stránkách VŠUP do 28. 2. 2019.