TAČR připravuje 5. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Vytvořeno: 11. 8. 2020 od Věda, výzkum

TAČR předběžně plánuje vyhlášení další veřejné soutěže ÉTA pro oblast společenských a humanitních věd. Termín pro podání projektů bude do 15.10. 2020. 

Více informací na adrese: