The Paul Robitschek Scholarship for study at the University of Nebraska–Lincoln
Vytvořeno: 21. 12. 2017 od Věda, výzkum

Příležost pro české a slovenské studenty k získání stipendia Paula Robitcheka na roční studijní program na univerzitě v Nebrasce. Informace nalzente v přiložených dokumentech.