Umělecký výzkum na UMPRUM
Vytvořeno: 14. 12. 2020 od Věda, výzkum

 

ÚVODEM

UMPRUM je díky velké šíři zájmů svých ateliérů a kate­der mimořádnou institucí, což se projevuje i v oblasti uměleckého výzkumu. Donedávna bylo jeho doménou doktorské studium výtvarných umění a architektury, v poslední době se ale zájem o něj rozšiřuje. Umělecký vý­zkum se bude zřetelněji prosazovat jako možnost rozvoje všech ateliérů a oborů. Umožní jim přesněji zacílit jejich činnost k aktuálním potřebám společnosti a vyrovnávat se tak s nároky mnohočetné krize – environmentální, ekonomické, politické i krize společenské důvěry. Pokud se má krizový rozklad stát šancí na nový restart, musíme se všichni učit jinému pohledu na stávající svět a nebát se zcela nových výzev.

Připravili jsme proto soubor několika textů, které by měly pomoci porozumět smyslu uměleckého výzkumu i jeho působení na umělecké škole. Cílem této publikace je poskytnout inspirační platformu pro vyučující i (budoucí) studující. Úvodní text na základě desetileté zkušenosti autorky s doktorským studiem výtvarných umění představuje některé obecnější a společné rysy uměleckého výzkumu na UMPRUM a vytváří rámec pro další příspěvky. Další čtyři jsou případové studie, jež napsali nynější studenti a studentky postgraduálního (doktorského) studia, kteří se v nich snaží zachytit své vlastní zkušenosti a z nich vytěžit obecnější poučení. Autoři a autorky reprezentují různé typy uměleckého výzkumu, protože se zabývají architekturou, animací, tvorbou písma a tzv. volným, konceptuálním uměním. Kratší pátý text informuje o aktuálním projektu Pracovní skupiny pro výzkum mimosmyslové estetiky, nominované na Cenu Jindřicha Chalupeckého.

Závěrečnou část tvoří stručné zprávy o dobré praxi a úspěšných výsledcích uměleckého výzkumu v úspěšně obhájených doktorských disertacích z posledních let.

 

Milena Bartlová, profesorka Katedry teorie a dějin umění
Zdeněk Bezecný,
prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj