VYHLÁŠENÍ 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2021
Vytvořeno: 23. 4. 2021 od Věda, výzkum

Vysoká škola uměleckoprůmyslová vyhlašuje 2. kolo Akademické grantové soutěže pro rok 2021.

 

Pravidla Akademické grantové soutěže jsou stanovena Směrnicí rektora o pravidlech Akademické grantové soutěže UMPRUM, dále jen Směrnice AGS (viz příloha).

  • řešitelem akademického projektu může být akademický pracovník UMPRUM
  • dalšími členy řešitelského týmu jsou především akademičtí pracovníci UMPRUM, studenti doktorského či magisterského stupně studia na UMPRUM, případně i další externí pracovníci.
  • Akademická grantová soutěž UMPRUM je určena k podpoře projektů realizovaných v okruzích definovaných ve Směrnici AGS

Předkládání projektů

Návrhy projektů se podávají na předepsaném formuláři pro Akademickou grantovou soutěž (viz příloha) nejpozději do 31. 5. 2021, a to elektronicky na adresu sarka.simova@vsup.cz a zároveň také v tištěné podobě a podepsané k rukám Šárky Šímové,  4. patro, místnost č. 414 (vzhledem k omezenému provozu školy je možno také zaslat scan podepsané žádosti).

Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na stránkách UMPRUM nejpozději do 30-ti dnů po uzávěrce. Řešitelé budou informováni také elektronicky.

V případě dotazů se prosím obracejte na:

Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.

tel. +420 251 098 144

sarka.simova@vsup.cz