VYHLÁŠENÍ 3. KOLA AGS
Vytvořeno: 3. 9. 2019 od Věda, výzkum

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyzývá své akademické pracovníky k předložení projektů do 3. kola Akademické grantové soutěže pro rok 2019.

 

Akademická grantová soutěž UMPRUM je určená k podpoře projektů, které vycházejí z priorit stanovených v Dlouhodobém záměru UMPRUM pro roky 2016-2020.

Metodické a organizační postupy, podmínky podávání grantových přihlášek, stanovené okruhy, do kterých je možné přihlášky podávat, způsoby a kritéria jejich hodnocení a výběru a podmínky poskytování finančních prostředků určených k podpoře jsou uvedeny v Pravidlech Akademické grantové soutěže UMPRUM (viz níže).

Návrhy projektů se podávají ve struktuře předepsané na Formuláři pro Akademickou grantovou soutěž. Povinnosti řešitele jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

UPOZORŇUJEME, ŽE PROJEKTY MUSÍ BÝT DOKONČENY DO KONCE ROKU 2019!!

 

Odpovědi na časté dotazy naleznete také v příloze.

 

Způsob a termín podání

Projekty podávají řešitelé v tištěné podobě a elektronicky, a to nejpozději do 20. 9. 2019. Žádosti doručte k rukám Ing. Ivy Henault nebo Mgr. Petra Dvořáka, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail iva.henault@vsup.cz.

Výsledky výběrového řízení budou uveřejněny na webových stránkách VŠUP a informační tabuli rektorátu VŠUP do 30-ti dnů po uzávěrce.