VYHLÁŠENÍ 8. VÝZVY PROGRAMU POST-DOC/POST-MAG
Vytvořeno: 9. 9. 2021 od Věda, výzkum

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje výběrové řízení do programu podpory mladých umělců a badatelů.

 

Program spočívá ve vzniku krátkodobých pracovních pozic. Tato místa jsou obsazována na základě každoročně opakovaných konkurzů. Výzva je vypsána na 4 pracovní místa se zkráceným úvazkem 0,5 na dobu jednoho roku pro absolventy doktorského či magisterského programu UMPRUM, kteří budou realizovat projekt přímo profilující či rozvíjející zaměření zvolené katedry/ateliéru. Významnost a podstata spolupráce s vybraným ateliérem/katedrou musí být zřejmá z podané přihlášky (příloha „Doporučení vedoucího ateliéru či katedry“ – viz níže).

Smyslem programu je podpořit rozvoj tvůrčí (umělecké, výzkumné či inovační) činnosti školy a zároveň zapojení mladých absolventů do profesního života.

 

/ Kdo se může hlásit:
Absolventi doktorského či magisterského studia UMPRUM (k datu nástupu), max. však 3 roky od jeho ukončení (pozn.: do této soutěže se tedy mohou hlásit studenti, kteří ukončili studium v roce 2018 a později, bez ohledu na přesné datum ukončení).

/ Náplň práce:
Řešení předloženého projektu v úzké spolupráci s ateliérem či katedrou.

/ Uchazeči předloží:

 •  badatelský či umělecký projekt, který bude stručně ale jasně (v celkovém rozsahu cca. 1-2 strany) obsahovat:

  • popis tématu
  • souvislost s dlouhodobějším zaměřením katedry či ateliéru
  • harmonogram řešení
  • popis prostorových, materiálových, nástrojových, příp. dalších podmínek realizace projektu, včetně garance jejich zajištění
  • očekávaný výstup
 •  své CV
 •  doporučení vedoucího ateliéru či katedry s podpisem

 

Platové podmínky vycházejí ze mzdového předpisu školy podle stupně dosaženého vzdělání.

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2021.

Deadline pro podání přihlášek: do 23:59 hodin 10. října 2021.

 Přihlášky posílejte elektronicky na adresu: eliska.naroznikova@vsup.cz. V případě jakýchkoli dotazů jsem k dispozici na výše zmíněné adrese.