VYHLÁŠENÍ AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2020
Vytvořeno: 6. 12. 2019 od Věda, výzkum

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyzývá své akademické pracovníky k předložení projektů do Akademické grantové soutěže pro rok 2020.
 
Akademická grantová soutěž UMPRUM je určená k podpoře projektů, které vycházejí z priorit stanovených v Dlouhodobém záměru UMPRUM pro roky 2016-2020.
 
Metodické a organizační postupy, podmínky podávání grantových přihlášek, stanovené okruhy, do kterých je možné přihlášky podávat, způsoby a kritéria jejich hodnocení a výběru a podmínky poskytování finančních prostředků určených k podpoře jsou uvedeny v Pravidlech Akademické grantové soutěže UMPRUM (ke stažení).
 
Návrhy projektů se podávají ve struktuře předepsané na Formuláři pro Akademickou grantovou soutěž. Povinnosti řešitele jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 
Způsob a termín podání
 
Projekty podávají řešitelé v tištěné podobě a elektronicky, a to nejpozději do 17. 1. 2020. Žádosti doručte k rukám Barbory Sobańské, 1. patro, místnost č.110, a zašlete na e-mail AGS@vsup.cz.
 
Výsledky výběrového řízení budou uveřejněny na webových stránkách UMPRUM a informační tabuli rektorátu UMPRUM nejpozději do 30-ti dnů po uzávěrce.