VYHLÁŠENÍ AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2022 - 2. kolo
Vytvořeno: 29. 4. 2022 od Věda, výzkum

Vysoká škola uměleckoprůmyslová vyhlašuje 2. kolo Akademické grantové soutěže pro rok 2022.

Pravidla Akademické grantové soutěže jsou stanovena Směrnicí rektora o pravidlech Akademické grantové soutěže UPRUM, dále jen Směrnice AGS (viz níže).

  • řešitelem akademického projektu může být akademický pracovník UMPRUM
  • dalšími členy řešitelského týmu jsou především akademičtí pracovníci UMPRUM, studenti doktorského či magisterského stupně studia na UMPRUM, případně i další externí pracovníci.
  • Akademická grantová soutěž UMPRUM je určena k podpoře projektů realizovaných v okruzích definovaných ve Směrnici AGS

Předkládání projektů

Návrhy projektů se podávají přes webovou aplikaci projekty.umprum.cz a to nejpozději do pondělí 30. 5. 2022. Do aplikace se řešitelé přihlašují svým školním uživatelským jménem a heslem.

Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na stránkách UMPRUM nejpozději do 30-ti dnů po uzávěrce. Vybraní řešitelé budou informováni také elektronicky.

 

V případě dotazů se prosím obracejte na:

Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.

tel. +420 251 098 144

sarka.simova@umprum.cz

 

 

Soubor ke stažení
Směrnice AGS
735 KB