VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ GRANTOVÉ AGENTURY ČR
Vytvořeno: 1. 3. 2018 od Věda, výzkum

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Návrhy projektů je možné podávat do 11. 4. 2018

Podrobnosti k vyhlášení soutěží naleznete v níže uvedených odkazech:

Standardní projekty:

Vyhlášení

Mezinárodní projekty:

Vyhlášení

Juniorské projekty:

Vyhlášení

Zadávací dokumentace pro jednotlivé soutěže je uveřejněna na výše uvedených odkazech.

V případě, že si plánujete podávat projekt, obraťte se prosím na odd. Grantů a projektů (kancelář 110).