VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ GRANTOVÉ AGENTURY ČR
Vytvořeno: 6. 3. 2017 od Věda, výzkum

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017

Podrobnosti k vyhlášení soutěží naleznete v níže uvedených odkazech:

Standardní projekty:

Vyhlášení

Mezinárodní projekty:

Vyhlášení

Juniorské projekty:

Vyhlášení

Zadávací dokumentace pro jednotlivé soutěže je uveřejněna na výše uvedených odkazech.

V případě, že si plánujete podávat projekt, obraťte se prosím na odd. Grantů a projektů (kancelář 110).