VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2017
Vytvořeno: 11. 11. 2016 od Věda, výzkum

Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2017

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje soutěž na podporu studentských výzkumných projektů pro rok 2017.

Kritéria

 • výzkumné projekty mohou podávat studenti v doktorském a magisterském studijním programu
 • studentům v magisterském studijním programu garantuje projekt akademický pracovník, který je zodpovědný za řešení projektu a je jeho řešitelem
 • doba řešení projektu je jeden rok
 • žádost musí být v souladu se Zásadami studentské grantové soutěže a s Grantovým řádem VŠUP

 

Žádost

 • formulář žádosti
 • podrobný popis projektu (maximálně 3 strany strojopisu)
 • krátký popis výzkumného aspektu projektu
 • rozpočet projektu
 • podrobný komentář rozpočtu
 • vyjádření školitele disertační práce/vyjádření vedoucího diplomové práce
 • stručný životopis řešitele a přehled jeho výzkumné/umělecké činnosti za poslední 3 roky

 

Způsob a termín podání

Žádosti podávejte v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a elektronicky nejpozději do 16. 12. 2016. Žádosti doručte k rukám Ing. Ivy Basovníkové nebo Mgr. Michaely Kaplánkové, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail basovnikova@vsup.cz

Doplňkové kolo

V doplňkovém kole můžete podávat nové nebo přepracované projektové návrhy nejpozději do 3. 3. 2017. Návrhy se podávají v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a elektronicky. Žádosti doručte k rukám Ing. Ivy Basovníkové nebo Mgr. Michaely Kaplánkové, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail basovnikova@vsup.cz

 

Seznam podpořených projektů pro rok 2017 bude uveřejněn na webových stránkách VŠUP.