VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2018
Vytvořeno: 16. 11. 2017 od Věda, výzkum

Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2018

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje soutěž na podporu studentských výzkumných projektů pro rok 2018.

Kritéria

 • výzkumné projekty mohou podávat studenti v doktorském a magisterském studijním programu
 • studentům v magisterském studijním programu garantuje projekt akademický pracovník, který je zodpovědný za řešení projektu a je jeho řešitelem
 • doba řešení projektu je jeden rok
 • žádost musí být v souladu se Zásadami studentské grantové soutěže a s Grantovým řádem VŠUP

 

Žádost

 • formulář žádosti
 • podrobný popis projektu (maximálně 3 strany strojopisu)
 • krátký popis výzkumného aspektu projektu
 • rozpočet projektu
 • podrobný komentář rozpočtu
 • vyjádření školitele disertační práce/vyjádření vedoucího ateliéru (pedagoga, podílejícího se na řešení projektu)
 • stručný životopis žadatele a přehled jeho výzkumné/umělecké činnosti za poslední 3 roky

 

Způsob a termín podání

Žádosti podávejte v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a elektronicky nejpozději do 15. 12. 2017. Žádosti doručte k rukám Ing. Ivy Basovníkové nebo Mgr. Michaely Kaplánkové, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail basovnikova@vsup.cz