VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2020/ANNOUNCEMENT OF THE STUDENT GRANT COMPETITION FOR THE YEAR 2020
Vytvořeno: 14. 11. 2019 od Věda, výzkum

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje soutěž na podporu studentských výzkumných projektů pro rok 2020.

Více informací najdete zde:

Studentská grantová soutěž

The Academy of Arts, Architecture and Design in Prague announce the competition in support of student research projects for the year 2020.

More information to be found here:

Student Grant Competition