VYHLÁŠENÍ VÝZVY DO PROGRAMU POST-DOC/POST-MAG
Vytvořeno: 1. 9. 2020 od Věda, výzkum

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje výběrové řízení do programu podpory mladých umělců a badatelů.

 

Program spočívá ve vzniku krátkodobých pracovních pozic. Tato místa jsou obsazována na základě každoročně opakovaných konkurzů. Výzva je vypsána na pracovní místa se zkráceným úvazkem 0,5 na dobu jednoho až dvou semestrů pro absolventy doktorského či magisterského programu UMPRUM, kteří budou realizovat projekt přímo profilující či rozvíjející zaměření zvolené katedry/ateliéru. Významnost a podstata spolupráce s vybraným ateliérem/katedrou musí být zřejmá z podané přihlášky (příloha „Doporučení vedoucího ateliéru či katedry“ – viz níže).

Smyslem programu je podpořit rozvoj tvůrčí (umělecké, výzkumné či inovační) činnosti školy a zároveň zapojení mladých absolventů do profesního života.

 

/ Kdo se může hlásit:
Absolventi doktorského či magisterského studia UMPRUM (k datu nástupu), max. však 3 roky od jeho ukončení (pozn.: do této soutěže se tedy mohou hlásit studenti, kteří ukončili studium v roce 2017 a později, bez ohledu na přesné datum ukončení)

/ Náplň práce:
Řešení předloženého projektu v úzké spolupráci s ateliérem či katedrou.


/ Uchazeči předloží:

 •  badatelský či umělecký projekt, který bude stručně ale jasně (v celkovém rozsahu cca. 1-2 strany) obsahovat:


  • popis tématu
  • souvislost s dlouhodobějším zaměřením katedry či ateliéru
  • harmonogram řešení
  • popis prostorových, materiálových, nástrojových, příp. dalších podmínek realizace projektu, včetně garance jejich zajištění
  • očekávaný výstup
 •  své CV
 •  doporučení vedoucího ateliéru či katedry

Platové podmínky vycházejí ze mzdového předpisu školy podle stupně dosaženého vzdělání.

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2020.

Termín podání přihlášek: do 12. října 2020

Přihlášky předávejte elektronicky na adresu: eliska.naroznikova@vsup.cz