VÝSELDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO PROGRAMU POST-DOC/POST-MAG
Vytvořeno: 18. 9. 2018 od Věda, výzkum

Do výběrového řízení na jednoleté pracovní pozice v rámci Programu Post-doc/Post-mag se přihlásilo pět uchazečů. Dne 18. 9. 2018 byli všichni uchazeči pozváni k představení svého projektu a ústnímu pohovoru. Vedení školy rozhodlo  podpořit dva uchazeče s nástupem od 1. 10. 2018: Lenku Vackovou (absolventku Ateliéru designu oděvu a obuvi) a Václava Humla (absolventa z Katedry teorie a dějin umění). Uchazeč Jonáš Richter byl vyzván k přepracování předloženého projektu. Projekty dalších dvou uchazečů nebyly podpořeny.

Všem uchazečům děkujeme za účast ve výběrovém řízení!