Výsledky 1. výzvy programu NERD
Vytvořeno: 11. 9. 2021 od Věda, výzkum

Dne 2. 9. 2021 proběhlo hodnocení projektů přihlášených do 1. kola soutěže NERD (Network of Excellence in Research for Doctoral Degree Students) zaměřené na podporu výjimečných výzkumných projektů studentů doktorského studia UMPRUM, který je financován v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění interních grantových projektů na UMPRUM (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016946).

 

Do prvního kola se přihlásilo 5 projektů. Grantová komise rozhodla o plné podpoře ve výši 399 300 Kč projektu The Effects of Typeface Design on Legibility and Reading Time.

 

Všem uchazečům děkujeme za účast v soutěži.

 

Zápis z jednání grantové komise naleznete v příloze.