VÝSLEDKY 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE
Vytvořeno: 27. 5. 2016 od Věda, výzkum

Grantová komise UMPRUM dne 26. 5. 2016 ze 12 přihlášených akademických projektů vybrala 7, které se rozhodla podpořit v plné nebo částečné finanční výši.