VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015
Vytvořeno: 14. 5. 2015 od Věda, výzkum

Grantová komise UMPRUM dne 12. 5. 2015 ze 13 přihlášených akademických projektů vybrala 11, které se rozhodla podpořit v plné, nebo částečné finanční výši.

 

Celkem bylo ve druhém kole požádáno o 971.800,- Kč a komise rozdělila mezi vybrané projekty částku 750.800,- Kč.