Výsledky 2. výzvy programu NERD
Vytvořeno: 25. 3. 2022 od Věda, výzkum

Dne 24. 3. 2022 proběhlo hodnocení projektů přihlášených do 2. kola soutěže NERD (Network of Excellence in Research for Doctoral Degree Students) zaměřené na podporu výjimečných výzkumných projektů studentů doktorského studia UMPRUM, který je financován v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění interních grantových projektů na UMPRUM (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016946).

 

Do druhého kola se přihlásilo celkem 8 projektů. Komise rozhodla o podpoře 5 projektů v plné výši. Jejich seznam naleznete v příloze.

 

Všem uchazečům děkujeme za účast v soutěži.