VÝSLEDKY AGS 2019
Vytvořeno: 18. 2. 2019 od Věda, výzkum

Dne 18. 2. 2019 projednalo vedení UMPRUM projekty předložené do 1. kola Akademické grantové soutěže. Podpořeno bylo 16 projektů v celkové výši 1 451 260,- Kč. Podpořené projekty jsou uvedeny v přiložené tabulce. Jednání se zúčastnil prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., Ing. Jarmila Kemrová, MgA. Radek Sidun, Mgr. Cyril Říha, Ph.D., Mgr. Petr Pelcl a Ing. Iva Basovníková a Mgr. Petr Dvořák jako administrativní podpora.

Vybraní uchazeči budou dále kontaktování e-mailem.

Všem děkujeme za účast v soutěži!