VÝZVA - LONDÝN 2015
Vytvořeno: 25. 5. 2015 od Věda, výzkum

Vyhlášení soutěže na prezentaci UMPRUM v Londýně

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje výzvu na ideový koncept
a realizaci prezentace UMPRUM ve spolupráci s Czech Trade na Tent London v rámci London Design Festivalu 24. – 27. 9. 2015.

Komu je výzva určena:

§     studentským a absolventským týmům, které zpracují a zajistí kompletní řešení výstavy a implikují všechny požadavky partnerů uvedené v příloze výzvy č. 1 (koncepce, instalace, realizace výstavy, grafika),

-  členové týmu mohou být studenti a absolventi všech programů a oborů

-  supervizorem je pro letošní rok zvolen doc. ak. soch. Rony Plesl

Přihláška a návrh musí obsahovat:

§           - ideový koncept řešení,

§           - návrh realizace výstavy (maximálně 3 strany strojopisu),

§           - vizualizace instalace,

§           - grafický návrh řešení výstavy, katalogu a všech tiskovin, popř. propagačních předmětů, (primárně tvoříme k zahraničním prezentacím katalog, elektronickou pozvánku, tiskovou zprávu, facebook bannery, B1 plakát...)

§           - rozpočet výstavy s komentářem (do výše max. 150.000 Kč - z rozpočtu je hrazena výroba instalace na klíč a návrh instalace a grafického řešení výstavy

odevzdání do 15. června 2015 do 17,00

prezentace návrhů se bude konat 17. června 2015 ve 14,00 v učebně číslo 215

Přihlášku a Návrh podávejte v tištěné podobě v jednom vyhotovení a elektronicky nejpozději do 15. června 2015 do 17,00 k rukám Mgr. Barbory Zavadské, 1. patro, místnost 110; a zašlete na e-mail zavadska@vsup.cz

Více informací získáte osobně u Mgr. Barbory Zavadské.