INFORMACE O VYUŽITÍ PODPORY NA SGS ZA ROK 2017
Vytvořeno: 15. 2. 2018 od Věda, výzkum

V rámci Studentské grantové soutěže pro rok 2017 bylo podpořeno 22 projektů v celkové výši 1 288 382 Kč. Seznam podpořených projektů a přidělený příspěvek jsou obsaženy v příloze.

Finanční prostředky na specifický vysokoškolský výzkum na rok 2017 byly nakonec čerpány ve výši 1 279 637 Kč (úhrada způsobilých nákladů na studentské projekty), z toho bylo 62 500 Kč čerpáno na projekt, jehož předmětem byla studentská vědecká konference. Dále 32 979 Kč bylo čerpáno na náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže.