Katedra volného umění

Konference o současné malbě 

Souvislá vrstva

Událost: 19. 4. 2017
Výstava 

Materiál 307

Událost: 10. 2. 2017 - 8. 5. 2017
Doprovodný program k výstavě Třetí mysl 

Ateliér sochařství - Dominik Lang a Edith Jeřábková

Událost: 12. 1. 2017
Doprovodný program k výstavě Třetí mysl 

Ateliér intermediální konfrontace a Jiří David

Událost: 15. 11. 2016
Výstava 

Art dialog 2016 - meziprostory

Událost: 2. 10. 2016 - 31. 10. 2016
Výstava studentů 

Random Seed

Událost: 16. 9. 2016 - 22. 9. 2016
Přednáška - Projekt Athény Partahhiana 

Iliana Fokianaki: State of Concept

Událost: 3. 3. 2016
Projekt Athény Partahhiana 

Projekt Athény Partahhiana

Událost: 1. 3. 2016 - 29. 3. 2016
Gratulujeme 

Martin Lukáč - nositel Ceny kritiky za mladou malbu

Vytvořeno: 9. 2. 2016
 

Aleksandra Vajd - Artist talk

Událost: 20. 12. 2015

Katedra volného umění vznikla po roce 1990 a svým rozvrstvením pokrývá vzdělání v tradičních výtvarných disciplínách. Je rozčleněna na ateliéry, v nichž výuku individuálně vedou výrazné umělecké a pedagogické osobnosti, které ostatně prolínají celou historií VŠUP v Praze. Obory volného umění se na VŠUP rozvíjejí na jedné straně ve vztahu k dalším specializovanýmškolám, jejichžtěžiště spočívá ve studiu oborů volného umění a na straně druhé v komunikaci s obory užitého umění a designu VŠUP. Kreativní pedagogické vedení ateliérů spolu s možností mezioborového dialogu a spolupráce vytváří specifický potenciál pro studium volných oborů. Nedílnou součástí vzdělávání jsou přednášky a semináře z historie umění, estetiky a společenských věd, které studenty orientují v historii jejich oborů a nabízejí jim základy orientace v prostoru humanitních věd. Ateliéry ve své výuce zdůrazňují kontextuální myšlení, rozvíjejí dialog uměleckého díla s přírodou, prostorem, architekturou, historií i společenskými procesy. Kromě specifické výuky v ateliérech je součástí katedry školení v disciplínách figurální kresby, sochařské průpravy a kurzy z oblasti technologie digitálních médií.


Číst více...

vedoucí katedry volného umění
doc. MgA. Aleksandra Vajd
tel.: +420 251 098 111
vajd@vsup.cz
kvu@vsup.cz