Katedra volného umění

Výstava 

Vybrané ateliéry UMPRUM na Pokojích 2018

Událost: 9. 11. 2018 - 18. 11. 2018
Umělecký festival 

Take Care

Událost: 16. 8. 2018 - 2. 9. 2018
Performance 

Lenka Glisníková a Tatiana Nikulina - Křehkosti a cuketový sorbet

Událost: 16. 8. 2018
Mezinárodní přehlídka v Itálii 

UMPRUM na Academiae Bienal 2018

Událost: 7. 7. 2018 - 31. 10. 2018
Výstava 

Nultá generace

Událost: 1. 6. 2018 - 3. 6. 2018
Výstava Ateliéru supermédií 

SUPERNOVA

Událost: 2. 3. 2018 - 1. 4. 2018
Gratulujeme 

Úspěch Ateliéru malby v soutěži Cena kritiky za mladou malbu

Vytvořeno: 9. 2. 2018
Konference o současné malbě 

Souvislá vrstva

Událost: 19. 4. 2017
Výstava 

Materiál 307

Událost: 10. 2. 2017 - 8. 5. 2017
Doprovodný program k výstavě Třetí mysl 

Ateliér sochařství - Dominik Lang a Edith Jeřábková

Událost: 12. 1. 2017

Katedra volného umění vznikla po roce 1990 a svým rozvrstvením pokrývá vzdělání v tradičních výtvarných disciplínách. Je rozčleněna na ateliéry, v nichž výuku individuálně vedou výrazné umělecké a pedagogické osobnosti, které ostatně prolínají celou historií UMPRUM v Praze. Obory volného umění se na UMPRUM rozvíjejí na jedné straně ve vztahu k dalším specializovaným školám, jejichž těžiště spočívá ve studiu oborů volného umění a na straně druhé v komunikaci s obory užitého umění a designu UMPRUM. Kreativní pedagogické vedení ateliérů spolu s možností mezioborového dialogu a spolupráce vytváří specifický potenciál pro studium volných oborů. Nedílnou součástí vzdělávání jsou přednášky a semináře z historie umění, estetiky a společenských věd, které studenty orientují v historii jejich oborů a nabízejí jim základy orientace v prostoru humanitních věd. Ateliéry ve své výuce zdůrazňují kontextuální myšlení, rozvíjejí dialog uměleckého díla s přírodou, prostorem, architekturou, historií i společenskými procesy. Kromě specifické výuky v ateliérech je součástí katedry školení v disciplínách figurální kresby, sochařské průpravy a kurzy z oblasti technologie digitálních médií.


Číst více...

vedoucí katedry volného umění
doc. MgA. Aleksandra Vajd
tel.: +420 251 098 111
aleksandra.vajd@vsup.cz
kvu@vsup.cz