Ateliér volného umění IV (Fotografie I)

Veřejné konzultace, 18.11. 

Druhá šance s námi konzultovat před příjmacím řízením!

Vytvořeno: 15. 11. 2021
Poslechový večer - on-line 

Learning About Images by Listening to Music - Claire Tolan

Událost: 26. 5. 2021
Poslechový večer - on-line 

Learning About Images by Listening to Music - Filip Marcel Mayer

Událost: 22. 4. 2021
konzultace 24.11. 

Druhá šance s námi konzultovat před příjmacím řízením!

Vytvořeno: 18. 11. 2020
Diplomky a bakalářky 2020 

Představujeme absolventy Ateliéru fotografie I

Vytvořeno: 12. 10. 2020
Výstava v Paříži 

Kapitola #1 : Prodloužená kůže

Událost: 9. 10. 2020 - 25. 10. 2020
Den otevřených dveří 2020 

On-line v Ateliéru fotografie I

Událost: 19. 10. 2020
Artsemestr jinak 

Ateliér fotografie I - Klauzurní a semestrální práce LS 19/20

Vytvořeno: 17. 9. 2020

 

Ateliér IV (dříve známý pod jménem Ateliér fotografie 1) se zabývá současnými formami uměleckého vyjádření s těžištěm ve zkušenosti z tvorby fotografie a videa. Soustřeďuje se na reflexi práce s fotografickými, pohyblivými, digitálními a mediálními obrazy, na jejich šíření a jejich kontext ve vztahu k současné společnosti. Fotografie a video považujeme za důležitá média především pro způsoby, jakými s nimi současní umělci a umělkyně zacházejí a jak o nich uvažují. Výsledná forma uměleckého vyjádření v našem ateliéru však není omezena pouze na tato dvě média. Výuka v ateliéru je založena především na diskuzích a prezentacích, které se váží jak k pracím studentů, tak k semestrálním tématům a projektům. Ty mají sloužit především jako inspirace a podnět k samostatné práci studentů, kteří tak ve své tvorbě zpracovávají témata dle vlastní volby. K výuce též přispívají přizvaní hosté, organizovány jsou návštěvy výstav, či ateliérové zájezdy. 

 

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
m. č. 401 (kabinet), m. č. 406 (ateliér)
tel.: +420 251 098 203

aleksandra.vajd@umprum.cz
 
mkohout@umprum.cz

vedoucí ateliéru
doc. MgA. Aleksandra Vajd

asistent ateliéru
MgA. Martin Kohout

konzultační hodiny
po předběžné dohodě e-mailem