Ateliér fotografie vystavuje v DOXU
Vytvořeno: 11. 6. 2013 od Ateliér volného umění IV (Fotografie I)

Výstava Ponorná řeka je výběrovou prezentací studentů a absolventů ateliéru fotografie VŠUP v Praze shrnující dosavadní pedagogické působení Aleksandry Vajd a Hynka Alta (od roku 2008).

Název Ponorná řeka představuje metaforu množiny fenoménů (kolektiv studentů, vývoj fotografie, utopie pedagogického procesu, lokální i globální trendy) v neustálém pohybu, který je někdy velmi zřetelný a snadno popsatelný, jindy se však tento pohyb nezřetelně mísí s pohyby v nejrůznějších směrech, někdy o tomto toku jen víme, vidět ho ale není možné. Motiv ponorné řeky je zásadní i při skladbě prací jednotlivých autorů, kde na sebe témata a způsob jejich zpracování navazují, navzájem se prolínají a překrývají. Společným je většině prací postkonceptuální uvažování (myšlenka zůstává základní osou díla, pozornost autorů se však znovu obrací ke zpracování v konkrétním materiálu; dílo je znovu artefaktem) v rámci fotografie s častými přesahy do jiných médií (video, instalace, socha).

 


Číst více...