DJAV AZODNEM

9. 11. – 31. 12. 2018
vernisáž: 8. 11. od 18 hodin

 

Lucie Drdova Gallery, Křížkovského 10, Praha 3

 

Výstava prací vedoucí Ateliéru fotografie Aleksandry Vajd a absolventky programu Visual Arts Jimeny Mendozy, kterou kurátorsky připravila vedoucí Ateliéru sochařství Edith Jeřábková.

"Jimena popisuje svou představu, Saša ji opisuje nastavením střepu na fotopapíru. Saša krájí hlínu pro nový objekt, Jimena skládá ustálený papír. Saša se směje, Jimena se na ni dívá a usmívá se. Včera bylo tepleji, ale dnes je taky hezky. Jimena vybírá barvu, Saša hněte do hlíny pigment. Saša přemýšlí, Jimena si lehla. Saša překládá hlínu, Jimena teď taky. Jimena natírá střep modře, Saša taky… Co kdybychom od teďka dělaly všechno spolu a stejně? Umírníme konkurenční rozmanitost uměleckých druhů do nové komunikativní rozmanitosti. Změníme jazyk. Uděláme závislost kvalitou. Ty dvojice věcí, které simultánně vyrobíme, budou moct existovat jen spolu, nikdy je nepůjde rozdělit jako dvojčata, která sice nejsou z jedné matky, takže ani z jedné rodiny, ale z nějakého jiného společenství. Nejsou dokonale stejná jako výrobky, ani dokonalá, ale patří k sobě. Můžeme při té práci vymýšlet druhové rozmanitosti, diverzifikovaná společenství, která byť i krátkodobě zasahují efektivněji než institucionální monstra. Ale taková, která jen nevyplňují mezery stávajícího systému, aby ho podpořila. Musí jich být spousta kromě rodiny, přátel a pracovního nebo školního kolektivu. "