Eva Da Silva Melo

Eva Da Silva Melo

Zařazení / Funkce
Fotografie / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Fotografie, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Fotografie (8204T018), absolvované 2005