Look at Me

5. 10. - 4. 11. 2017
České centrum Paříž

Výstava Look at Me představuje tři mladé umělce působící na pražské umělecké scéně - Marie Tučková / Eva Rybářová / Tomáš Predka. Všichni autoři se ve svých pracích vztahují k osobním zkušenostem generace, jež bývá označována jako Millennials a pracují se svým vlastním tělem či personálními vzpomínkami.

Eva Rybářová a Marie Tučková jsou studentkami Ateliéru fotografie UMPRUM, kurátorkou skupinové výstavy je Klára Burianová, studentka Katedry teorie a dějin umění téže školy.

Zastoupení umělci: Eva Rybářová, Marie Tučková, Tomáš Predka
Kurátorka: Klára Burianová

 

Eva Rybářová - Eva ve své práci tématizuje vztah člověka k sdílenému obrazu a jazyku v prostředí interaktivního interface. Její texty vygenerované prostřednictvím volby z přednastavených možností mobilního aparátu překvapivě přesvědčivě vykreslují touhu po pochopení vlastního místa ve světě. Upravené selfie, do nichž autorka vsazuje předfotografovaný přímý pohled na diváka vzdorují způsobu jejich vzniku, kdy udržujeme oční kontakt sami se sebou, abychom měli kontrolu nad výsledným obrazem. 

Marie Tučková - Ve své tvorbě se Marie zabývá intimními mezilidskými vztahy. Na pozadí příběhů demonstrovaných prostřednictvím vlastní rodiny a sebe sama odhaluje struktury vztahů ve společnosti a nechává diváka, aby prostřednictvím jejího sebeodhalení nahlédl do vlastních okruhů interpersonální komunikace.

Tomáš Predka -  Ačkoli je Tomášova tvorba bytostně abstraktní a ukotvená v klasickém médiu obrazu, za pozadím vzniku každého obrazu či grafiky je reálný příběh z jeho všedního života. Skrze malbu Tomáš vizualizuje něco, co sám označuje za flashbacky. Fragmenty odžité skutečnosti vyjevující se z vrstev paměti dostávají v obrazech materiální podobu a stávají se hmotným záznamem konkrétní události z osobní minulosti.