PODMÍNKY NEMOŽNOSTI V/VII
NELIDSKÉ ZDROJE

 

27. 6. – 2. 9. 2018, Galerie Kurzor, Dukelských hrdinů 500/25a, Praha 7
vernisáž: 26. 6. 2018, 18–20 h
 
Komentovaná prohlídka výstavy 21. 8. 2018 od 18 hodin.
 
 
V rámci tematicky provázaných skupinových výstav s názvem Podmínky nemožnosti proběhne v Galerii Kurzor i výstava Nelidské zdroje, na které se přestaví kromě Aleksandry Vajd a Jimeny Mendozy i práce absolventek UMPRUM z různých ateliérů.
 
Kurátor Václav Magid o výstavě mimo jiné píše: "V rámci výstavního cyklu Podmínky nemožnosti byly zatím tematizovány proměny času, prostoru, práce a jazyka jako základních rámců formujících subjektivitu. Slovo „subjekt“ se přitom často používá tak, jako by bylo synonymem slova „člověk“. Výstava Nelidské zdroje si klade za cíl aspoň částečně zpochybnit toto ztotožňování subjektu a člověka. Jak se máme postavit k projevům inteligence a agence jiných než lidských subjektů? Proč bychom se měli jako konkrétní osoby spokojit s tím, že jsme zařazováni pod obecné označení homo sapiens? Leží odpovědnost za fatální projevy antropocénu skutečně na lidstvu jako druhu? A neukrývá se v samém jádru našeho lidství cosi cizího, co se vzpírá lidskému poznání a moci?"
 
Seznam vystavujících: Aleksandra Vajd (vedoucí Ateliéru fotografie) & Jimena Mendoza (absolventka a nyní lektorka anglického programu Visual Arts), Marie Lukáčová (absolventka Ateliéru supermédií), Miroslava Večeřová (absolventka Ateliéru fotografie), Aleksandrina Yordanova (absolventka Ateliéru malby), a dále Dočasná zóna, Anna Hulačová, Jakub Němec, Adéla Součková
 
 
Více o výstavě naleznete zde.