OFF_festival Bratislava
Vytvořeno: 10. 10. 2018 od Ateliér fotografie

Press Any Key to Continue

2. - 16. 11. 2018

vernisáž 2. 11. 2018 v 18:00

Nám. SNP 30, Bratislava

 

Katarína Hudačinová, Lenka Glisníková, Matěj Kos a Jan Kolský z Ateliéru fotografie budou vystavovat svou tvorbu v rámci OFF_festivalu v Bratislavě věnovanému tématu antropocénu. Kurátorem výstavy je jejich spolužák Michal Jalůvka, posluchač na Katedře teorie a dějin umění.

Kdo jde s dobou, musel si už něčeho všimnout. Někdo se rychle adaptuje téměř na všechno, jiný stojí a nevěřícně zírá. Údiv je ovšem zcela na místě. Prostředí a realita okolo nás jsou už totiž natolik divné, že si pro ně naše percepční nástroje vytváří zcela nové rámce, které však nejsou pro naše vědomí kompatibilní s těmi starými.

Procházíme hmotou látky neznámého původu. Ačkoli vrstva zatím nesahá příliš vysoko, nedovoluje nám dostat se do všech částí prostoru, pohyb je obtížný. Katarína Hudačinová ve své instalaci přenáší diváka do centra sopečné erupce, jejíž fyzikální vlastnosti jsou ovšem proměněné, nebo zcela zmizely. Nebo se zde proměnily naše smyslové schopnosti a máme nyní možnost uchopit doposud nedostupné jevy? Přiroda k nám každopádně promlouvá, ale jinak a podivně.
Práce s digitální fotografií Lenky Glisníkové odpovídá současné komunikační praxi v tom nejširším slova smyslu a zároveň tomu, jak tyto procesy ovlivňují nás samotné a okolní prostředí. Původní informace či zobrazení je na několikrát upravovaných a znovu snímaných fotografiích již jen stěží k nalezení a do popředí se dostává struktura s potenciálem nových motivů, ale i samotná procesuálnost. Naráží na otázku nevratnosti procesů, které se dějí okolo nás a jestli je vůbec možné někdy dohledat jejich jednotlivé fáze a určit tak příčinu, či předpovědět budoucí vývoj. Podobnou tematikou se zabývá i Matěj Kos ve svém videu. Jak ukazuje, současná technologie umožňuje vytvoření naprosto dokonalých virtuálních kopií. Na rozdíl od hyperreality, ve které pod vlivem simulaker nedokážeme rozlišit realitu od její simulace před nás nečekaná přítomnost originálu - jehož účel i význam je ovšem zcela odlišný od toho původního – staví další otázky. Můžeme jen hádat jaký osud čeká všechny „reálné“ předměty,  jejichž trvání na zemi navíc daleko přesahuje dobu existence člověka. Jan Kolský také ´prozkoumává tenkou hranici mezi obrazem a realitou, její propustnost a až halucinogení podstatu. Když se obrazy rozpustí a vylijí se z rámů kam jen to jde nebo se propadneme do obrazovky, rozšiřujeme tak pole možných percepčních zkušeností, rozšiřujeme pole toho, co lze vnímat jako skutečné. Podobné hraniční situace, ve které se nacházíme jsou v mnohém znepokojující, zároveň však mohou představovat pomalu se vynořující fragmenty budoucnosti.

 

 

 

Autoři a vystavované projekty:

Katarína Hudačinová - Erumpo (instalace v prostoru) 

Lenka Glisníková - Pics or Didn´t Happen/ While I Was Reading a News from a Less Credible Source (fotografie)

Matěj Kos - Brand New Reality (autorská kniha)

Jan Kolský - An Effect of Looking at the Shining Screen (instalace)

 

Více o festivalu najdete na jejich webu a Facebooku a událost k výstavě najdete zde.