Peter Fabo
ReVize

 

6. 12. 2018 - 10. 2. 2019
zahájení výstavy 6. 12. od 17 hodin

Galerie moderního umění Roudnice nad Labem, Očkova 5, Roudnice nad Labem
otevřeno: úterý - neděle 10 - 17 hodin

 

Absolvent Ateliéru fotografie a v současné době lektor na UMPRUM Peter Fabo vykonstruoval pro roudnickou výstavu důmyslnou asociační mapu vlastní imprese ze setkání s výtvarnými díly předních českých autorů i se samotným prostorem a mobiliárním vybavením.

 

Peter Fabo, absolvent Ateliéru fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, je umělcem, jehož těžiště tvorby spatřujeme zejména v médiu fotografie. Toto zaměření jej však nijak neomezuje v rozvoji vlastního vizuálního uchopení výtvarné tvorby i za cenu vkročení na půdu jiných odvětví jako je sochařství, malba či tvorba objektů a prostorových instalací. Vědomě pracuje s momentálním kontextem, do něhož vkládá často již hotová díla, která pro svůj záměr vybírá z jakéhosi „archivu“. Vlastní tvůrčí činnost tak dělí na dvě části: na moment vytvoření uměleckého objektu a jeho následnou uměleckou kontextualizaci. Zasazení konkrétního díla do určitých souvislostí je u Petra Faba velmi flexibilní, založené na snaze udržet nějakou příběhovou linii nově sestaveného souboru, nebo na aktuálním osobním asociačním experimentu, přičemž se nebrání ani zásahu „náhodného“ sestavení fotografického materiálu pomocí nastavených algoritmů výpočetní techniky, jak tomu bylo u jeho autorské knihy z roku 2013.

Obdobný, tedy ryze osobní asociační přístup Peter Fabo použil také pro svůj vstup do stálé expozice Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem v rámci druhého ročníku výstavního projektu ReVize. Na rozdíl od loňského hostujícího umělce Břetislava Malého  Fabo nezredukoval svou pozornost pouze na jedno dílo, nýbrž se soustředil na vymezení několika styčných bodů, v nichž se jeho vizuální tvorba prolíná s in situ objeveným galerijním inventářem. Na základě prohlídky výstavních prostor galerie Peter Fabo vykonstruoval důmyslnou asociační mapu vlastní imprese ze setkání s výtvarnými díly předních českých autorů i se samotným prostorem a mobiliárním vybavením. V jeho očích se tak černě lakovaný klavír stává takřka rovnocenným partnerem léta favorizovaným Slavíčkovým obrazům i expresívní malbě Jana Kotíka. Právě Kotíkovo dílo Malovaný objekt z roku 1989 – jakýsi kříženec malířského a sochařského díla – přivedl Faba k tvorbě nového uměleckého díla experimentálního fotogramu, díla balancujícího na pomezí fotografie a malby.

Svůj umělecký zásah do výstavních prostor roudnické galerie pojal Peter Fabo velkoryse. Jeho zásahy jsou někdy více a někdy méně viditelné – jedno mají však společné – jsou striktně subjektivní a dokládají autorovu otevřenost různým druhům výtvarného média. Nalézáme zde přeexponovanou a technicky nedokonalou fotografii – záznam městské periferie ve své nejryzejší syrovosti zasazenou do dialogu s krajinami Antonína Slavíčka, jež díky léty prověřené estetizaci Slavíčkova díla obrousily hrany syrovosti záznamu, i rezidua klavírních kladívek nabarvených v barvené kombinaci CMYK sestavená do nekonečného řetězu objektu Longer, či experimentální fotogram pohrávající si s vizuálním vnímáním reálného objektu a jeho obrazu… Nenechme se však zaplést do mnohdy slepých interpretačních uliček zvenčí a nechejme se vést autorovými náznaky, neboť směsice na první pohled různorodých a zdánlivě nahodile rozmístěných předmětů, o jejichž estetickém účinu se zajisté povedou mezi diváky bouřlivé debaty, je ryze jeho vnitřním subjektivním konstruktem.