Peter Fabo - ZIO
Vytvořeno: 23. 11. 2017 od Ateliér fotografie

PETER FABO - ZIO

 

1. 12. – 15. 12. 2017
vernisáž: čtvrtek 30. 11. 2017 od 18 hodin


Photoport – Centrum vizuálneho umenia
Rovniankova 4, Bratislava

 

Výstava fotografií absolventa Ateliéru fotografie a lektora UMPRUM Petera Faba.

"Fotografie a fotogramy, které na výstavě vidíme, totiž nejsou jen díla umělce, ale i otců, žen, dětí a cizích psů. Takováto, mírně nadnesená holistická interpretace odkazuje k pojetí autorství jako média. Jeho prostřednictvím proplouvají proudy, jejichž je FABO jakýmsi kormidelníkem. Výstava nás navádí k asociativní a imaginativní činnosti, neboť divák sám její příběh dovršuje, či naopak teprve začíná. Není ani tak o jisté vědomosti, ale o nejistém bytí s fluidem dní, které zbývají do konce."

František Fekete

Další informace: http://peterfabo.name/