Pravidla hry
Vytvořeno: 23. 6. 2017 od Ateliér fotografie I

PRAVIDLA HRY


Hlavním tématem výstavy, která představuje díla sedmi studentů renomovaných pražských uměleckých škol FAMU a UMPRUM, se stalo uchopení prostoru a jeho abstraktní vizuality s tendenční otázkou: jaká jsou Pravidla hry?

 

30. 6. – 29. 9. 2017
Vernisáž: čtvrtek 29. 6. 2017 v 18.30 hodin

České centrum Vídeň
Herrengasse 17, Vídeň

Otevírací doba: po, st, čt 10-17 | út 10-18 | pá 10-16

 

Zobrazování reality přestalo mít s masovým rozšířením obrazových technologií svůj původní smysl a rovněž sdělení, chcete-li obsah, reflektuje úplně jiné situace než dříve; a dříve může být už vloni. Na pražských uměleckých školách FAMU a UMPRUM se technika fotografie učí ve všech jejích žánrech od dokumentární až po konceptuální.

Katedra fotografie na Filmové a televizní fakultě akademie múzických umění (FAMU) má dlouhou historii. Od poloviny šedesátých let se na filmové škole, která vznikla brzy po druhé světové válce, začíná prosazovat umělecká fotografie jako svébytný obor. Několik generací mezinárodně uznávaných tvůrců pochází právě z FAMU. Uměleckoprůmyslová škola (UMPRUM) byla založena již v roce 1885 s cílem najít syntézu uměleckého a technického, připravovat tvůrce kvalitní užité tvorby. Ateliér fotografie se na škole formoval ještě v době, kdy se řešila polarita klasické a konceptuální fotografie a studenti zde měli relativně větší volnost než na FAMU. Dnes už se mezi oběma školami moc rozdílů nenajde. Neznamená to ovšem, že umělci (ať už pracují s jakýmkoli médiem) se stále znovu a znovu netrápí s formou i obsahem. Experimentují a v době studií především hledají.

 

Umělci: Richard Janeček / Valentýna Janů / Jan Kolský / Šimon Levitner / Eva Rybářová / Marie Tučková / Ira Zakharova
Kurátorka: Lenka Lindaurová.

 

 

Vystavující z UMPRUM:

Jan Kolský, ateliér fotografie Aleksandry Vajd (UMPRUM) propojuje ve své tvorbě dva způsoby pozorování: objektivního vědeckého, založeného na dlouhodobém exaktním experimentu a subjektivního uměleckého, založeného na mnoha spekulativních experimentech. Výsledky zpochybňují všechna pravidla.

Eva Rybářová, ateliér fotografie Aleksandry Vajd (UMPRUM), se zabývá nekonečnou snahou člověka najít v okolním světě řád a svoje místo. Podtitul jejího vystaveného díla připomíná příběh matematika Kurta Gödela, zastánce metafyzického platonismu. Existuje svět matematických pravd nebo je to konstrukt člověka?

Změť určitých struktur na fotografii Marie Tučkové, ateliér fotografie Aleksandry Vajd (UMPRUM), reprezentuje neustálý pohyb, chaotický nebo uspořádaný. Poukazuje na nemožnost lidského jedince uchopit svět jako celek a zorientovat se. Proto je možné zúžit téma na osobní vztahy, které jsou nám nejbližší: ten, ta, to.