Recollect, Gaze, Material in Common
Vytvořeno: 22. 9. 2015 od Ateliér fotografie

V galerii Zuiun-an v Kyotu, v prostorách tradičního, sto let starého japonského domu se představí výstava česko-japonského současného umění Recollect, Gaze, Material in Common. Práce uzpůsobené přímo pro tento interiér vystaví japonští umělci Tets Ohnari a Akira Otsubo, kteří studovali v České republoice. Českou stranu zastupuje Aleksandra Vajd, Hynek Alt, Peter Fabo, Ladislav Vondrák a Patrik Hábl z UMPRUM, kteří poprvé vystavují v Japonsku. Expozice zahrnuje širokou škálu výtvarného projevu - malbu, sochařstvífotografii, video nebo instalace.

 

12. 9.–25. 10. 2015

Zuiun-an, Kyoto