Jan Kolský - Za Zelenou liškou
Vytvořeno: 5. 12. 2018 od Ateliér fotografie

Slabost pro rozinky
Filmy a archiv Ester Krumbachové
8. 12. 2018 – 27. 1. 2019

Centre for Contemporary Arts Glasgow, Velká Británie

Vernisáž výstavy a křest knihy Jana Kolského Za Zelenou liškou v pátek 7. prosince 2018 v 19 hodin. Vstup volný.

 

Student Ateliéru fotografie Jan Kolský vydal v Nakladatelství UMPRUM knihu Za Zelenou liškou. V ní zkoumá byt a ateliér přední osobnosti Československé nové vlny Ester Krumbachové na základě vzpomínek pamětníků a pozůstalosti, která je předmětem uměleckého a uměleckohistorického výzkumu. Křest publikace s úvodním slovem Edith Jeřábkové proběhne při příležitosti zahájení výstavy Slabost pro rozinky v Centre for Contemporary Arts Glasgow.

Více o výstavě:
Ester Krumbachová patří k nejvýznamnějším osobnostem české nové vlny 60. let minulého století. Jako kostýmní návrhářka, scénografka, scénáristka, autorka textů a režisérka se významně podílela na filmech například O slavnosti a hostech, Sedmikrásky, Valerie a týden divů, Kladivo na čarodějnice a Vražda Ing. Čerta. V době normalizace byla Krumbachová spolu s mnoha dalšími českými umělci prakticky umlčena a neoficiálně zakázána a byl jí znemožněn přístup do Barrandovských filmových studií. 

Krumbachová se živila občasnou prací u filmu, někdy pod cizím jménem, a vydělávala si výrobou náhrdelníků a amuletů. Z moduritu vypáleného v kuchyňské troubě vytvářela základní tvary, které pak doplňovala nejrůznějšími materiály. Tyto práce svědčí o zaujetí alchymií, ezoterikou a transmutací materiálů a zároveň odkazují k jejímu inovativnímu pojetí kostýmní tvorby a scénografie.  

V roce 1994 publikovala Krumbachová První knížku Ester obsahující „neúmyslně zapomenuté, úmyslně neodeslané dopisy, smíchané s černými pohádkami.” Její archiv je plný neodeslaných dopisů, mnohé z nichž jsou roztrhané na kousky a vložené do plastových sáčků. Krumbachová některé použila pro svou knihu, nicméně velká část její (ne)komunikace s potenciálními příjemci dopisů stále čeká na zpracování. Také tzv. černé pohádky, často groteskní, potrhlé a sarkastické drobné texty, zůstávají v anglicky mluvícím světě prakticky neznámé a dosud je zcela neobjevilo ani české publikum. 

V nedávné době se Krumbachová vrátila do veřejného povědomí v souvislosti s darováním její pozůstalosti. Rukopisy, umělecká díla, fotografie a oblečení z této pozůstalosti nyní tvoří archiv spravovaný kurátorkami Edith Jeřábkovou a Zuzanou Blochovou a postupně pomáhají odhalovat skryté aspekty doby, v níž Ester Krumbachová žila a tvořila a spojují je se současnými tématy jakými jsou – agency, magie, materialismus, feminismus a provázaná povaha reality a smyslových forem vědění. 

Tato výstava vychází z jediného filmu, který Krumbachová sama režírovala – Vražda Ing. Čerta. Vybrané dokumenty a předměty z jejího archivu jsou na výstavě prezentovány v širším kontextu prací současných umělců jako jsou ACID PRAWN (Sian Dorrer), Marek Meduna, Sally Hackett a France-Lise McGurn, které na tvorbu Krumbachové přímo reagují. Provázaná spolupráce mezi Are, Dorrer a Medunou rozostřuje kategorie uměleckého díla, výstavní architektury a designu a dává prostor pro interpretaci kurátorskému sdružení Panel, které sídlí v Glasgow. Výstava Slabost pro rozinky bude doprovázena programem promítání filmů.

Kurátoři výstavy jsou Are a CCA Glasgow ve spolupráci s kurátorským kolektivem Panel.


Více o křtu knihy a výstavě najdete zde.