Umění za čarou

11. 5. – 31. 12. 2020

Stanice pražského metra: Florenc (B), Můstek (A), Karlovo náměstí, Náměstí Republiky

 

Umění za čarou je prvním z projektů, které mají představit pražské metro jako prostor, který je otevřený současnému umění. Této výstavy se účastní také umělci propojení s UMPRUM – vedoucí Ateliéru fotografie I Aleksandra Vajd, posluchač doktorského studia Ateliéru sochařství Hynek Alt, nebo absolvent Ateliéru fotografie Ondřej Přibyl. Projekt navazuje na skutečnost, že podoba nově vznikají­cích stanic byla svěřena renomovaným umělcům a pražské metro se díky tomu přiřazuje do skupiny světových metropolí, kde jsou podobné realizace, ale také jednorázové umělecké intervence běžné.

Projekt vzniká ve spolupráci Dopravního podniku a Galerie hlavního města Prahy a otevírá tak do budoucna spolupráci dvou významných městských institucí. Finanční prostředky poskytl Magistrát hlavního města Prahy prostřednictvím pro­gramu na podporu současného umění ve veřejném prostoru Umění pro město

Dopravní podnik se rozhodl zaštítit krátkodobé realizace v metru. Vnímá je jako nástroj pro zkvalitnění prostředí, kte­rým denně projde až milion cestujících. Pražské metro od po­čátku jeho provozu doplňují desítky kvalitních uměleckých děl. Mozaiky, sochy, objekty ale také světelné instalace jsou jeho součástí již od jeho zprovoznění v roce 1974. Řada z nich byla v minulých letech poškozena nebo dokonce zcela odstraněna. Díla světově uznávaných umělců, jakými jsou Stanislav Kolíbal, Václav Cigler, dvojice Stanislav Libenský a Jaroslava Brychto­vá, Františka Víznera a mnoha dalších dotvářela či stále dotvá­ří unikátní tvář metra v Praze.

Výstava Umění za čarou představí výběr výjimečných děl sil­ných uměleckých osobností, jako je Jiří Kovanda, Markéta Othová, Krištof Kintera, Timo, Lucia Sceranková, Ondřej Přibyl a umělecká dvojice Lukáš Jasanský – Martin Polák a Hynek Alt – Aleksandra Vajd. Fotografické práce či fotografie dokumentu­jící jejich projekty bude možné vidět od května do konce roku 2020 na plochách za kolejištěm stanic Náměstí Republiky B, Florenc B, Můstek A a Karlovo náměstí B.

Výběr stanic vychází z faktu, že na designovém obložení nástupišť zbyly prázdné bývalé reklam­ní plochy, které před svým odstraněním poslou­ží jako platforma pro umělecký projekt. Odtud také pochází název této neobvyklé „výstavy“ – díla jsou umístěna za bezpečnostní čarou koleji­ště. Tato čára však nemá být bariérou mezi ces­tujícími a uměleckými díly. Součástí prezentace jsou proto popisky k jednotlivým dílům v každé stanici. Připravují se také komentované prohlíd­ky, které zájemcům přiblíží jak samotná díla, tak historii a architekturu jednotlivých stanic.

Umění za čarou je jednorázovým projektem; představené práce zůstanou ve stanicích jen několik měsíců. Jeho snahou je upozornit na uměleckou, technickou a vizuální komplexnost jednotlivých stanic metra, aby lidé ocenili jejich kvalitu, zamilovali si je a v budoucnu stáli na stra­ně jejich ochránců.

 

Vystavující umělci: Krištof Kintera, Jiří Kovanda, Markéta Othová, Ondřej Přibyl, Lucia Sceranková, Timo, Hynek Alt – Aleksandra Vajd, Lukáš Jasanský – Martin Polák

Kurátoři projektu: Anna Švarc, architektka pražského metra Fuczik, nezávislý kurátor

Odborná spolupráce: Jitka Hlaváčková, kurátorka GHMP

Grafická úprava: Anymade Studio

Organizační spolupráce: Marie Foltýnová, Jana Smolková – GHMP