Viktor Kopasz - Dočasné předměty
Vytvořeno: 4. 3. 2019 od Ateliér fotografie

Dočasné předměty
Viktor Kopasz

7. 3.-13 .4. 2019

Knihovna Třinec, Lidická 541, Třinec

 

Posluchač Ateliéru fotografie, pod vedením Aleksandry Vajd, Viktor Kopasz vystavuje své práce pod názvem Dočasné předměty v Knihovně Třinec. Jedná se o další projekt v rámci jeho doktorského studia Představa o knize. Cyklus [Dočasné předměty] reflektuje pozorování vybraných předmětu z různých perspektiv, rozvržených do více vizuálních modulů.

 

 „…Fotografii Kopasz chápe jako široký komplex činností, kdy snímky vkládá do různých kontextů, anebo je využívá jako syrový výchozí materiál pro další grafické postprodukce a obrazové manipulace. V tomto ohledu se zdá, že nemá zábran, a tak snímky opakovaně uplatňuje v odlišných sériích a různých vizuálních variantách. Příznačné je pro něj navracení se k vybranému motivu a jeho mnohočetné užívání. Jakoby význam nebylo možné postihnout jednotlivinou, ale pouze množstvím, jako by sledované téma nebylo možné vyslovit jednoznačně, ale bylo ho nutné obcházet, nahlížet z různých vzdáleností a úhlů. Charakteristickým pro Kopaszovy fotografické skladby jsou vpisky, textové poznámky a významové hříčky, často ve všech jazycích, které užívá, včetně angličtiny. Jako hypotéza k porozumění Kopaszovu přístupu k obrazům se proto nabízí paralela s jeho zkušeností s jazykem. Stejně jako je nucen k neustálému „sebe-překladu“ z jednoho jazyka do druhého, odsouzený k trvalé „nepřesnosti“ a „neúplnosti“, tak i v obrazovém režimu krouží kolem tématu a vytváří mozaikovitý časoprostor, jež si vždy do jisté míry zachovává kus nepřehlednosti a neuzavřenosti.“
Jiří Ptáček

 

Zdroj: http://www.galerietrinec.cz/viktor-kopasz-docasne-predmety/