Viktor Kopasz / Prolonged identity
Vytvořeno: 28. 11. 2019 od Ateliér volného umění IV (Fotografie I)

Viktor Kopasz / Prolonged identity

30. 11. 2019 od 14 hodin
CAMP - Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 51, Praha 2

 

[Prolonged identity] – je volnou obrazovou interpretací tématu středoevropské identity. Zabývá se příčinami nástupu nové vlny nacionalizmu v tomto geopolitickém prostoru. Autor svým postojem vyzdvihuje autonomii a integritu jedince uvnitř kolektivní identity národa, která permanentními proměnami a deformováním podléhá neustálému zjednodušovanému vnímání a různým stereotypům.

Z vlastní zkušenosti je konfrontován sledováním neustálých dějinných proměn v tomto regionu a prolínání jednotlivých státních útvarů. Nestálost a tekutost těchto hranic se podtrhuje absurdností vymezení vztahu a identifikace jedince k fixnímu státnímu útvaru. Jádrem práce je subjektivní obrazová interpretace středoevropské identity, zpracovaná hybridní knižní formou. První část je vytvořena na základě organizace obsahu ve tří knižních strukturách obrazu a jazyka. Práce v současnosti směřuje k metodě nelineárního členění obsahu do nového kontextu digitální knihy, vzájemně provázaných vazeb a asociací.

www.prolongedidentity.com

 

Přemostění digitálního a fyzického formátu knihy bude prezentováno na festivalu phasebook.cz

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory UMPRUM