What Is Ours

28. 1. – 24. 2. 2020
Pragovka Gallery, Kolbenova 923/34, praha 9

Otevřeno út–čt 14–20, pá–ne 14–18

 

Studenti Ateliéru fotografie I Katarína Hudačinová, Matěj Kos a Filip Kopecký pod kurátorským vedením Michala Jalůvky, posluchače Teorie a dějin umění UMPRUM, se představují na společné výstavě What Is Ours.

Co nám skutečně patří? Vůči každému objektu či subjektu - hmotnému i nehmotnému, vůči osobám, výsekům času a prostoru, zkrátka ke všemu co nás obklopuje můžeme cítit určitou formu vlastnického vztahu. Ten je samozřejmě vždy zcela relativní a subjektivní, protože nic nemůže patřit někomu zcela a bezvýhradně. Zároveň je pro nás budování sítí vlastnických vztahů nezbytné. Možnost, že by nám nepatřilo skutečně nic, je nesnesitelná a dost dobře si ji neumíme ani pořádně představit.

Projekt What Is Ours chce relativizovat ty nejniternější a zároveň nejvíce skryté formy a projevy vlastnictví. Částečně vychází z myšlenek objektově orientované filozofie Grahama Harmana, nebo z textů spekulativních realistů (Steven Shaviro, Quentin Meillassoux), podle kterých je každý objekt ve vesmíru definován svou autonomní existencí. Pokud tento obecný princip aplikujeme na kategorii vlastnictví, můžeme snadno dojít k závěru, že věci, které nás obklopují nám patří jen zdánlivě. Zjištění, že soukromé vlastnictví věcí je lidský konstrukt a zároveň jeden ze základních pilířů života ve společnosti, je ovšem poněkud banální. Zajímá nás především vnímání vlastnictví v kontextu časoprostoru a těch kategorií, které z nás činí lidskou bytost.

Vystavený objekt se skládá z autonomních děl jednotlivých autorů a zároveň je kolektivním vyjádřením, v rámci kterého fungují vlastnické vztahy odlišně. Díla pro sebe navzájem z formálního hlediska vytvářejí vizuální a prostorové pole, ve kterém je jim umožněno fungovat jako celek. Jedno vytváří platformu pro druhé a naopak. Prostředí, ve kterém se divák ocitá, rozhodně nepůsobí, že by patřilo člověku - naopak. Je v přeneseném významu zhmotněním všeho, co člověku patří jen zdánlivě. Simulovaná realita, nacházející vedle té naši, která vyvrací a popírá vše, co považujeme za své.