Ateliér intermediální konfrontace

Výstava 

Aktuální výstavy Jiřího Davida

Událost: 13. 5. 2019 - 10. 7. 2019
Výstava 

Martina Staňková: Holland Šukariben

Událost: 26. 4. 2019 - 24. 5. 2019
Výstava 

Sentinel: výstava studentů AVU × UMPRUM

Událost: 27. 3. 2019 - 3. 4. 2019
Výstava 

MARCEL DUCHAMP JAKO PŘEDPONA NAŠEHO ČASU

Událost: 19. 3. 2019 - 24. 3. 2019
Výstava 

Vacurova. Her name was Vacurova and she practiced magic.

Událost: 14. 12. 2018 - 16. 12. 2018
UMPRUM na výstavě Pokoje 

and there´s always music in the air

Událost: 9. 11. 2018 - 18. 11. 2018
Výstava Jiřího Davida 

Velryba pro Národní muzeum na Václavském náměstí

Vytvořeno: 10. 10. 2018
 

Jiří David o Nezvalově Arše Olomouc

Vedoucí Ateliéru intermediální konfrontace UMPRUM Jiří David představuje svůj projekt - práce, které vytvořil pro prostory Nezvalovy Archy.

Záznam jeho vystoupení, kde se dozvíte všechny podrobnosti, můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=-5OF_ijiENM&list=PLsoZJnDpILarzK_YQvhKVTXQh8XF5hLXE

Vytvořeno: 16. 8. 2018
Výstava 

Výstava škol spolupracujících s Institutem Intermédií

Událost: 18. 6. 2018 - 19. 6. 2018
Výstava 

It Is How It Is

Událost: 27. 4. 2018 - 2. 5. 2018

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
tel.: +420 602642188

vedení ateliéru
prof. ak. mal. Jiří David

doc. MgA. Milan Salák

konzultační hodiny
čt 9-12 (česky), 12-13 (anglicky)

seznam studentů

Pablo Picasso

Emil Filla

Ondřej Sekora

Ornella Štiková

a další

 

 

 

Ateliér ve smyčce mezi konceptem, intermedialitou a věčností

Ateliér intermediální konfrontace vychází především z předpokladu kritického myšlení. To, co nás zajímá, je zvýraznění schopnosti interakce vnímatele v pojetí schopnosti uměleckého jazyka se sebeprezentovat jako entita, která vytváří především vztah. Vztah je jejím artefaktem. Samotná forma artefaktu sice k tomuto vztahu odkazuje, ale není tím, čím se máme zabývat. Je vedlejším produktem, pouze připomíná, ladí mimo svou fyzičnost. Proto se musíme společně neustále ptát, zda-li je estetická hodnota lži krásnější než etické rozhořčení pravdy. Nebo jinak, je etická krása pravdy cíl ze smyslu a lež smyslem z cílů? Můžeme tak „nutit“ naše studenty, aby v rámci aktuálního jazyka hledali nové náměty, nebo aby pro zpracování aktuálních námětů našli nový jazyk, respektive nový, nečekaný interpretační prostor? Pokud je tedy samotný název našeho ateliéru důležitý, je v něm podstatnější termín konfrontace než přívlastek intermediální. Konfrontace v názvu ateliéru odráží náš programový zájem o možné konfliktní, iritující a neuhlazené střety v rámci aplikace nejrůznějších formálních i obsahových přístupů v tvorbě, včetně napadání klišé ve všech jeho podobách, a to zejména v rámci vlastního uvažování. Veškerá naše pedagogická činnost je proto soustředěna na rozkrývání okolností a mechanismů, které nejrůznějším způsobem ovlivňují charakter toho, co stojí mezi tvůrcem a adresátem současného umění.

 

Prof. Jiří David, podzim 2012